« Najít podobné dokumenty

Město Heřmanův Městec - Zápis z jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 11.09.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Heřmanův Městec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 11.09.2023 (407.81 kB)
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
<br>
<br> Zápis z 5.zasedání
<br> Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 11.09.2023 v 17:00 hod <.>
jednací sál,Městský úřad Heřmanův Městec,Havlíčkova 801
<br>
<br> Přítomni: Josef Kozel; Marek Výborný; Otakar Volejník; Jan Bareš; Martin Pleskot; Ondřej Dostál; Jan Řehák; Ondřej
Volejník; Tomáš Celunda; Aleš Jiroutek; Zuzana Dvořáková; Tomáš Brychta; Lenka Brychtová; Monika
Fibichová; Veronika Hamsová; Martin Kolář; XXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: Lucie Nepovímová; Jiří Pošík; Alena Stránská; XXXXXX XXXXXXXX
<br> Zapsala:
<br> Ověřovatelé
<br> Přizváni:
<br> XXXXX XXXXXXXXX - tajemnice
<br> XXXXX XXXXX,XXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX - velitel MP
<br> Schválený program:
<br> BOD MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ
<br> 1.Zahájení,určení zapisovatele,volba ověřovatelů,schválení programu XXXXX XXXXXXXXX (KT)
<br> X.Kontrola usnesení XXXXX XXXXXXXXX (KT)
<br> X.Zpráva o činnosti Rady města XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> X.Zpráva o činnosti Finančního výboru XXXXXX XXXXXX (ZM)
<br> X.Zpráva o činnosti Kontrolního výboru XXXXXX XXXXXXX (ZM)
<br> X.Zpráva o činnosti Městské Policie XXXX XXXXX (MP)
<br> X.X.Odprodej pozemků Radlín XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> X.X.Odprodej části pozemku p.č.135/18 a 135/3 k.ú.Chotěnice XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> X.X.Odprodej pozemku p.č.st.1879 a 582/14 v k.ú.HM XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> X.X.Odprodej části pozemku p.č.2160/1 v k.ú.HM XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> X.X.Odprodej pozemku p.č.st.1007 v k.ú.HM XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> X.X.Darovací smlouva - veřejné osvětlení křižovatka Nový Dvůr XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> X.X.Darovací smlouva S/OM/XXXX/XX/IS - chodník Chotěnice XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> X.X.Vyjádření k převodu pozemkům č.parc.589/17 a 589/17 v k.ú.Chotěnice XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> X.Půjčka z Fondu rozvoje bydlení XXXXX XXXXXXXXX (KT)
<br> X.Hospodaření Města Heřmanův Městec k 30.6.2023 XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> XX.Rozpočtové opatření ZM/XXXX/XX XXXX XXXXXXXX (ST)
<br> XX.Diskuse XXXXX XXXXXXXXX (KT)
<br> XX.Závěr XXXXX XXXXXXXXX (KT)...

Načteno

edesky.cz/d/7773361

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Heřmanův Městec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz