« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - Opatření obecné povahy - stanovení PÚP na silnici I. třídy č. I/27 - Litvínov, okolí městského hřbitova - „Dušičky Litvínov 2023“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy - stanovení PÚP na silnici I. třídy č. I/27 - Litvínov, okolí městského hřbitova - „Dušičky Litvínov 2023“
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111
epodatelna@kr-ustecky.cz
č.ú.: 882733379/0800
<br> IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
ID DS: t9zbsva
<br> www.kr-ustecky.cz
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
<br>
<br> Spisová značka: KUUK/135663/2023/2
<br> Číslo jednací: KUUK/136278/2023
<br> UID: kuukes8c14bbef
<br> Počet listů/příloh: 3/2
<br> Vyřizuje/linka: Ing.Jiří Bárta/329
<br> Datum: 19.09.2023
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad“) <,>
<br> jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích – silnicích I.třídy dle ustanovení § 77 odst.1 písm.b a § 124 odst.4
<br> písm.b zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů (zákon o silničním provozu),a po projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím
<br> policie Ústeckého kraje,Územním odborem Most,Dopravním inspektorátem (dále jen
<br> „Krajského ředitelství policie“) č.j.KRPU-162013-2/ČJ-2023-040806 dne 6.září 2023 <,>
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci
<br> na pozemní komunikaci,spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či
<br> zařízení v přesné specifikaci a umístění dle vloženého Dopravně inženýrského řešení
<br>
<br> Silnice: I/27
Lokalita: Litvínov,okolí městského hřbitova
<br> Důvod: zvýšený provoz vozidel u hřbitova v období „dušiček“
<br> Termín: 27.10.2023,12:00 – 6.11.2023,10:00
<br> Navrhovatel: Město Litvínov,IČ:00266027,DS: 8tybqzk,náměstí Míru 11,436 01 Litvínov
<br> (odpovědná osoba: XXX XXXXXXXX XXXXXX – tel.XXX XXX XXX)
<br> Název akce: Dušičky Litvínov 2023
<br>
<br> při dodržení těchto podmínek:
<br> 1.Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání akce a
<br> ve stanoveném termínu.Po ukončení prací či uplynutí stanoveného termínu bude
<br...

Načteno

edesky.cz/d/7773331

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz