« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Rostislavovo nám. 36-40

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_0422200_demolice_a_nasledna_novostavba_CYRIL_RESIDENCE.pdf
ZÓNA C
<br> ZÓNA C
<br> ZÓ
N
<br> A
C
<br> ZÓ
N
<br> A
C
<br> ZÓNA
C
<br> ZÓNA
C
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<br> 120m
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<br> 120m
<br> C
H
<br> O
D
<br> N
ÍK
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
<br> 120m
<br> 40
<br> 40
<br> 36
<br> 36
<br> 56
<br> 56
<br> 34
<br> 34
<br> 25
<br> 25
29
<br> 29
<br> 31
<br> 31
<br> 33
<br> 33
<br> 1
<br> 1
<br> 2
<br> 2
<br> 32
<br> 32
<br> 54
<br> 54
<br> 18
<br> 4
<br> 4
<br> 2
<br> 2
<br> 2
<br> 2
<br> 1
<br> 1
<br> 153,3m²
36,7m²
<br> 9,9m²
<br> 12,1m²
<br> Šafařík
ova
<br> Šafařík
ova
<br> Šk
ár
<br> ov
a
<br> Šafařík
ova
<br> Šafařík
ova
<br> P
alack
<br> éh
o tř <.>
<br> P
alack
<br> éh
o tř <.>
<br> P
od
<br> ěb
rad
<br> ova
<br> P
od
<br> ěb
rad
<br> ova
<br> R
ostislavovo n
<br> ám
<.> R
<br> ostislavovo n
ám
<br> <.>
<br> zábor chodníku:157,05m²
zábor zeleně: 58,79m²
<br> A
6b
<br> A
15
<br> E
7b
<br> S
7
<br> A6b
<br> A15
<br> S7
<br> A6b
<br> A15
<br> S7
<br> A
6b
<br> A
15
<br> S7
<br> E7
b
<br> 3,2m
<br> Z4d
<br> C4b
<br> Světlo
<br> Z4d
<br> 15x3,2m
<br> zábor vozovky:48m²
<br> Etapa 1
Etapa 2
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> strana :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Rostislavovo nám <.>
novostavba
<br> CYRIL RESIDENCE
<br> zábor vozovky,chodníku a zeleně
<br> 1
<br> CR 2316
28.8.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : XXXXXX XXXXX
<br> č.j.: MMB /XXXX -
<br> - stavba zajistí bezpečný průjezd vozidel v XXX.š.Xm (X,XXm)
- stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocením nebo Z2
<br> - DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> zá...
0422200_Rostislavovo_namesti.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0422200/2023/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0422200/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko pod
<br> č.j.: KRPB-181445-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 12.09.2023 <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Šafaříkova,Rostislavovo náměstí,Poděbradova
<br> a Škárova ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu demolice objektů Rostislavovo náměstí 36 – 40 v souvislosti s následnou novostavbou CYRIL
<br> RESIDENCE <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 25.09.2023 - 24.09.2024.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povo...

Načteno

edesky.cz/d/7773210

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz