« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Přechodná úprava provozu na PK - NN1743 (u ul. Pisárecké) II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NN1743_OOP_prechodna_uprava_s_prilohou.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> SP.ZN.: OD/MMB/0272909/2023 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0428158/2023 TEL./E-MAIL: 542 174 155/cerych.pavel@brno.cz
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,dále jen „správní orgán“,jako správní orgán příslušný podle § 77
<br> odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,v platném znění,ve spojení s článkem 29 odst.2 písm.f) odrážkou první vyhlášky
<br> statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,v platném znění,tímto
<br>
<br> stanovuje
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci NN1743 v Brně
<br>
<br> tak,jak je uvedeno a popsáno ve výkresu,který je přílohou a nedílnou součástí tohoto opatření obecné
<br> povahy <.>
<br>
<br> Umístění a provedení předmětného dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušnými
<br> ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> v platném znění,vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> v platném znění a příslušných ČSN a Technických podmínek Ministerstva dopravy věci se týkajících <.>
<br>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje od 1.října 2023 do 31.prosince 2024 <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br>
<br> Příslušnost ke stanovení přechodné úpravy provozu za pozemních komunikacích
<br>
<br> Pozemní komunikace NN1743 v Brně je veřejně přístupnou účelovou komunikací.S ohledem na tuto
<br> skutečnost je Magistrát města Brna,Odbor dopravy,správním orgánem příslušným ke stanovení uvedené
<br> úpravy provozu,a to na základě § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném...

Načteno

edesky.cz/d/7773209

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz