« Najít podobné dokumenty

Město Most - Vyvěšení na úřední desku- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje - aktualizace 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Most.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zverejneni_stanoviska_k_navrhu_koncepce.pdf
MmM Z_ODKT_046
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST
<br> ODBOR ROZVOJE A DOTACÍ
<br> Statutární město Most oznamuje zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje —
<br> aktualizace 2020“,včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle 516,odst.2) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místem vystavení je elektronická úřední deska Magistrátu města Mostu,Radniční 1/2,434 69 Most <.>
<br> D0 stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz/eiasea/view/sealOO koncepce,pod kódem koncepce
<br> ULK025K.áut/mmm S7.„ 0 Ing.XXX XXXXXXXX vedoucí odboru rozvoje a dotací Magistrátu města Mostu Přílohy: Stanovisko
<br> F_ODPAT_O46G platí od: 1.6.2023 Stránka 1 z l
KUUK_-_stanovisko_SEA_k_aktualizaci_PRVaK_UK_2_.pdf
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111
epodatelna@kr-ustecky.cz
č.ú.: 882733379/0800
<br> IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
ID DS: t9zbsva
<br> www.kr-ustecky.cz
<br> odbor žívotního prostředí a zemědělství
<br>
<br>
<br>
<br> Spisová značka: KUUK/097855/2020/119
<br> Číslo jednací: KUUK/176181/2022
<br> UID: kuukes861f767d
<br> Počet listů/příloh: 6/1
<br>
<br> Vyřizuje/linka: Ing.Jan Koutecký/970
<br>
<br> Datum: 14.09.2023
<br>
<br> STANOVISKO
<br> podle § 10g zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k návrhu koncepce
<br>
<br> „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020“
<br>
<br> Předkladatel: Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem <.>
<br> Zpracovatel koncepce: Sweco Hydroprojekt a.s.(ve spolupráci s firmami
<br> vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.a Hydrosoft
<br> Veleslavín s.r.o.) <.>
<br>
<br> Zpracovatel posouzení: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> (držitel osvědčení o odborné způsobilosti č.j.85184/ENV/08 <.>
<br> Rozhodnutí o prodloužení autorizace ke zpracování
<br> dokumentace a posudku vydalo MŽP pod č.j.23775/ENV/13 a
<br> následně č.j.MZP/2018/710/4960 s platností do 28.11.2023)
<br> Řešitelský tým: RNDr.XXXXXXX XXXXX
<br> (osoba autorizovaná k posouzení podle §XXi zákona č.114/1992
<br> Sb <.>,v platném znění (č.j.: 630/3245/04;571149/ENV/09-
<br> 1838/630/09; 73459/ENV/14-3892/630/14; MZP/2019/630/2564 <,>
<br> platnost do 30.11.2024)
<br> RNDr.XXXXXXX XXXXXXXXX
(osoba autorizovaná pro oblast posuzování vlivů na veřejné
<br> zdraví uděleného MZ ČR,č.j.: OVZ-300-18.5.06/23562 <,>
<br> prodloužení č.j.75376 OVZ-32.1-21)
<br> Stručný popis koncepce:
<br>
<br> Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – aktualizace 2020 (dále jen „PRVaK ÚK“)
<br> je koncepčním materiálem,kt...

Načteno

edesky.cz/d/7773070

Meta

EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Most      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz