« Najít podobné dokumenty

Plzeňský kraj - Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Prodejna potravin LIDL, Nepomuk” dle zákona č. 100/2001 Sb. Přečíst článek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Plzeňský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vývěska.pdf (344,1 kB)
PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: _________
Sňato dne: ____________
<br> Na základě § 16 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí“)
<br> OZNAMUJE VEŘEJNOSTI
<br> Zahájení zjišťovacího řízení záměru
<br> „Prodejna potravin LIDL,Nepomuk“
Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na
<br> životní prostředí
(Environmental Impact Assessment – EIA) <,>
<br> je pro veřejnost k nahlédnutí na odboru životního prostředí
Krajského úřadu Plzeňského kraje
<br> od 19.9.2023 do 19.10.2023
<br> ve zveřejněné pracovní době <.>
<br> Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy <.>
<br> Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení
ve smyslu EIA,proto na stejném místě je možné předat do 19.10.2023 písemné
vyjádření <.>
<br> Tato vyjádření budou zohledněna,společně s vyjádřeními dotčených územně
samosprávných celků a dotčených správních úřadů,při zpracování závěru
zjišťovacího řízení,které provede Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor životního
prostředí <.>
<br> Na připomínky,které budou uplatněny po stanovení této lhůty,nebude brán zřetel <.>
<br> Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na stránkách České informační agentury životního prostředí
(http://www.cenia.cz/EIA),pod kódem PLK2038 <.>

Načteno

edesky.cz/d/7773060


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Plzeňský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz