« Najít podobné dokumenty

Město Hradec Králové - Vyhláška zadání LHO Choceň

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hradec Králové.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadost_o_vyveseni_doc.pdf
Příloha č.1
<br>
Žádost o vyvěšení:
<br>
Oznámení – veřejná vyhláška Magistrátu města Hradce Králové
č.j.: MMHK/536228/2023/ŽP/Hlav ze dne 18.9.2023 ve věci: záměru zadat zpracování
lesních hospodářských osnov <.>
<br> Žádáme o vyvěšení této přílohy - veřejné vyhlášky (včetně přílohy č.1) po dobu
15-ti dnů a o seznámení veřejnosti způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Po sejmutí žádáme o vrácení této přílohy č.1,doplněné potvrzením o vyvěšení a
sejmutí,na Magistrát města Hradec Králové,odbor životního prostředí <.>
<br>
<br>
Oznámení - vyhláška zveřejněna dne: …………………………………….<.>
<br>
<br> - vyhláška sejmuta dne: …………………………………….<.> <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Podpis a razítko:
<br>
<br>
2023-09-19T08:39:31+0200
<br>
2023-09-19T10:28:20+0200
Vyhlaska_LHO_Chocen_2023.pdf
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE
NAŠE ZNAČKA: MMHK/536228/2023
VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
EMAIL: rudolf.hlavaty@mmhk.cz
DATUM: 18.9.2023
<br>
<br>
<br>
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Odbor životního prostředí Magistrátu města Hradce Králové,Československé armády 408 <,>
502 00 Hradec Králové jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 48 odst.2 písmeno d)
zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně,včetně doplnění některých zákonů (dále jen
lesní zákon) jako věcně a místně příslušný úřad podle § 10 a 11 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správního řádu v platném znění (dále jen správní řád)
<br>
vyhlašuje
podle § 25 odst.2 lesního zákona
<br>
<br> záměr zadání zpracování lesních hospodářských osnov
s názvem „ Lesní hospodářské osnovy Choceň“
<br>
<br>
Předmět a působnost:
<br> (1) Město Hradec Králové vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br> (§ 25 odst.1 lesního zákona).Pro zpracování lesních hospodářských osnov bude
držitelům licence vyhlášena obchodní veřejná soutěž pro veřejnou zakázku <.>
<br> (2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu,který je tvořen
katastrálními územími následujících obcí:
<br>
<br> p.č.katastrální území správní obec
<br> 1 Běleč nad Orlicí Běleč nad Orlicí
<br> 2 Březhrad Hradec Králové
<br> 3 Hradec Králové Hradec Králové
<br> 4 Hubenice Lhota pod Libčany
<br> 5 Kluky Hradec Králové
<br> 6 Krásnice Praskačka
<br> 7 Krňovice Třebechovice pod Orebem
<br> 8 Kukleny Hradec Králové
<br>
<br>
<br> 2 / 3
<br> 9 Lhota pod Libčany Lhota pod Libčany
<br> 10 Malšova Lhota Hradec Králové
<br> 11 Malšovice u H.K.Hradec Králové
<br> 12 Nový Hradec Králové Hradec Králové
<br> 13 Osice Osice
<br> 14 Osičky Osičky
<br> 15 Plačice Hradec Králové
<br> 16 Polizy Osice
<br> 17 Praskačka Praskačka
<br> 18 Pražské Předměstí Hradec Králové
<br> 19 Roudnička Hradec Králové
<br> 20 Sedlice u Hradce Králové Praskačka
<br> 21 Svinary Hradec Králové
<br> 22 Třebeš Hradec...

Načteno

edesky.cz/d/7773019

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hradec Králové      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz