« Najít podobné dokumenty

Moravskoslezský kraj - Rozhodnutí „Shimano CZ Ph4,5 Extension – EIA

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Moravskoslezský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

KU čb rozhodnutí (formát PDF; velikost 394 kB)
*KUMSX02UGYJE*
<br>
<br>
<br>
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
<br>
<br>
Tel.: 595 622 222 IČ : 70890692
<br>
<br>
F ax: 595 622 126 DIČ : C Z70890692
ID DS: 8x6bxsd Č.účtu: 1650676349/0800 www.msk.cz
<br>
<br> Klasifikace informací: Neveřejné
<br> Výroková část
<br> Krajský úřad Moravskoslezského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“),jako věcně a místně příslušný správní orgán,a to příslušný úřad posuzování vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví,podle § 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské
zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 3 písm.f) a § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí“),podle § 7 odst.6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vydává tento závěr
zjišťovacího řízení a rozhodl,že záměr s názvem
<br> „Shimano CZ přístavby fáze 4,5 / Shimano CZ Phase 4,5 Extension“
<br> (dále též jen „záměr“) nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí: Kategorie II bod
20 „Zařízení na tavení,včetně slévání slitin,neželezných kovů (kromě vzácných kovů),včetně přetavování
produktů a provoz sléváren neželezných kovů“ <.>
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Kapacita tlakového lití hliníkových krytů elektromotorů je 510 t/rok <.>
<br>
<br>
<br> Č j.: MSK 99053/2023
Sp.zn.: ŽPZ/16770/2023/Bal
208.1 S10
V y řizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX
O dbor: Odbor životního prostředí a zemědělství
Telefon: 595 622 993
Fax: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2023-09-18
<br>
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška
<br>
<br> Čj.: MSK 99053/2023 Sp.zn.: ŽPZ/16770/2023/Bal
<br>
<br>
<br>
2/8
...

Načteno

edesky.cz/d/7773006

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Moravskoslezský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz