« Najít podobné dokumenty

Město Hořovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici Case manager Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (204.15 kB)
MĚSTO HOŘOVICE
Palackého náměstí 2,268 01 Hořovice
<br> IČ: 00233242
<br>
Město Hořovice
Palackého náměstí 2/2
<br> 268 01 Hořovice
<br> e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz
telefon: 311 545 301
DS: yjmbxfn
<br>
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> v souladu s § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících ÚSC
<br>
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na pozici:
<br>
<br> ___________________________________________________________________
<br>
<br>
Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum narození: Místo narození:
<br> Státní příslušnost: Číslo občanského průkazu*:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Doručovací adresa:
<br> Telefonní spojení: E-mailová adresa:
<br> * u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
<br>
Datum: Podpis uchazeče:
<br>
K přihlášce je nutno přiložit:
<br> 1.Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností <.>
<br> 2.Originál,nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží bezúhonnost
čestným prohlášením <.>
<br>
<br> fill_3:
Datum narození:
Místo narození:
Místo trvalého pobytu:
Telefonní spojení:
Emailová adresa:
Pozice:
Přislušnost:
OP:
Doručovací adresa:
Datum:
Podpis:
zde ke stažení (321.06 kB)
MĚSTO HOŘOVICE
Palackého náměstí 2,268 01 Hořovice
<br> IČ: 00233242
<br>
Město Hořovice
Palackého náměstí 2/2
<br> 268 01 Hořovice
<br> e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz
telefon: 311 545 301
DS: yjmbxfn
<br>
<br>
<br> Tajemnice MěÚ Hořovice
<br>
<br> tímto oznamuje vyhlášení
<br>
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
v souladu s ustanovením § 4,6,7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o úřednících),na pozici case
manager Odboru sociálních věcí,zdravotnictví a školství Městského úřadu Hořovice - jedná se
o pracovní místo v rámci projektu „Terénní sociální práce v ORP Hořovice“ (Operační
program Zaměstnanost plus Ministerstva práce a sociálních věcí) <.>
<br>
Název územního samosprávného celku: Město Hořovice
<br> Druh a místo výkonu práce:
<br> • Case manager odboru sociálních věcí,zdravotnictví a školství
<br> • Město Hořovice,Palackého náměstí 2/2,268 01 Hořovice
<br> Stručná náplň práce:
<br> • Koordinace poskytování sociálních služeb klientům všech cílových skupin v rámci
správního obvodu podle § 92 písm.d) zákona 108/2006 Sb.o sociálních službách <.>
<br> • Koordinace individuální podpůrné sítě na základě informací terénních sociálních
pracovníků a koordinátorů případu <.>
<br> • Tvorba a realizace Akčních plánů v rámci sociálních služeb <.>
<br> • Aktualizace středně dobého KPSS <.>
<br> • Vyhodnocení adekvátnosti sítě s ohledem na potřebu a efektivnost pro klienta a návrhy
úpravy na základě priorit stanovených v individuálním plánu pomoci pro konkrétního
klienta <.>
<br> • Monitoring činnosti terénních sociálních pracovníků <.>
<br>
<br> Bližší informace k nabízené pozici poskytne: Mgr.XXXX XXXXXXXX
vedoucí odboru SVZŠ
<br> telefon: XXX XXX XXX
e-mail: social4@mesto-horovice.cz
<br>
<br>
<br> Město Hořovice
Palackého náměstí 2/2
<br> 268 01 Hořovice
<br> e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz
telefon: 311 545 301
DS: yjmbxfn
<br> 2
<br>
Platové zařazení: 12.platová třída,dle NV č.341/2017 ...

Načteno

edesky.cz/d/7772891

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hořovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz