« Najít podobné dokumenty

Město Hořovice - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník/pracovnice Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství - tři pracovní místa v rámci projektu "Terénní sociální práce v ORP Hořovice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hořovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (204.15 kB)
MĚSTO HOŘOVICE
Palackého náměstí 2,268 01 Hořovice
<br> IČ: 00233242
<br>
Město Hořovice
Palackého náměstí 2/2
<br> 268 01 Hořovice
<br> e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz
telefon: 311 545 301
DS: yjmbxfn
<br>
<br>
<br> PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> v souladu s § 7 odst.4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících ÚSC
<br>
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na pozici:
<br>
<br> ___________________________________________________________________
<br>
<br>
Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum narození: Místo narození:
<br> Státní příslušnost: Číslo občanského průkazu*:
<br> Místo trvalého pobytu:
<br> Doručovací adresa:
<br> Telefonní spojení: E-mailová adresa:
<br> * u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu
<br>
Datum: Podpis uchazeče:
<br>
K přihlášce je nutno přiložit:
<br> 1.Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností <.>
<br> 2.Originál,nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží bezúhonnost
čestným prohlášením <.>
<br>
<br> fill_3:
Datum narození:
Místo narození:
Místo trvalého pobytu:
Telefonní spojení:
Emailová adresa:
Pozice:
Přislušnost:
OP:
Doručovací adresa:
Datum:
Podpis:
zde ke stažení (320.92 kB)
MĚSTO HOŘOVICE
Palackého náměstí 2,268 01 Hořovice
<br> IČ: 00233242
<br>
Město Hořovice
Palackého náměstí 2/2
<br> 268 01 Hořovice
<br> e-mail: e-podatelna@mesto-horovice.cz
telefon: 311 545 301
DS: yjmbxfn
<br>
<br>
<br> Tajemnice MěÚ Hořovice
<br>
tímto oznamuje vyhlášení
<br>
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> v souladu s ustanovením § 4,6,7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o úřednících) na pozici
sociální pracovník/pracovnice Odboru sociálních věcí,zdravotnictví a školství Městského úřadu
Hořovice – jedná se o tři pracovní místa v rámci projektu „Terénní sociální práce v ORP
Hořovice“ (Operační program Zaměstnanost plus Ministerstva práce a sociálních věcí) <.>
<br> Název územního samosprávného celku: Město Hořovice
<br> Druh a místo výkonu práce:
<br> • Terénní sociální pracovník odboru sociálních věcí,zdravotnictví a školství ve
dvousměnném provozu
<br> • Město Hořovice,Palackého náměstí 2/2,268 01 Hořovice a správní obvod ORP Hořovice
<br> Stručná náplň práce:
<br> • Sociální práce se všemi cílovými skupinami <.>
<br> • Depistážní činnost zaměřená na cílené vyhledávání osob ohrožených sociálním
vyloučením ze všech cílových skupin,jejichž práva a zájmy jsou ohroženy <,>
<br> • Komplexní sociální šetření v přirozeném prostředí,vytváří systémové odborné analýzy <,>
individuální plány se zaměřením na podrobné posouzení nepříznivé situace ohrožených
osob <,>
<br> • Průběžné sledování vývoje situace klienta a jeho podpora ve fázi změny <,>
<br> • Spolupráce s klientem na situacích předcházejících riziku vzniku nebo vyhrocení
konkrétního problému a navrhování možných řešení <,>
<br> • Analýza situace v obcích daného území a návrh preventivních opatření na podporu
zkvalitnění života v obcích daného území a podíl na jejich realizaci <.>
<br>
Bližší informace k nabízené pozici poskytne: Mgr.XXXX XXXXXXXX
<br> vedoucí odboru SVZŠ
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: social4@mesto-horovice.cz
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/7772890

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hořovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz