« Najít podobné dokumenty

Město Mladá Boleslav - Poptávkové řízení OI-1/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mladá Boleslav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1_Soutěžní podmínky_1.doc
Statutární město XXXXX XXXXXXXX Komenského náměstí XX,XXXXX XXXXXXXX,XXX XX Zakázka malé hodnoty OI - X/XXXX Zpracování procesní dokumentace pro projekt zajištění kybernetické bezpečnosti Statutárního města XXXXX XXXXXXXX _______________________________________________________ Soutěžní podmínky (výzva k podání nabídky) Statutární město XXXXX XXXXXXXX XXXX zadavatel ve smyslu směrnice QS XX-XX,o zadávání zakázek a hodnocení dodavatelů (dále jen směrnice) zadává dále uvedenou zakázku dle uvedené směrnice prostřednictvím odboru informatiky Magistrátu města XXXXX XXXXXXXX poptávkovým řízením tj.zakázkou malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona 134/2016 Sb.o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“) Název akce: Zpracování procesní dokumentace pro projekt zajištění kybernetické bezpečnosti Statutárního města XXXXX XXXXXXXX Číslo veřejné zakázky: OI - X/XXXX Způsob zadání veřejné zakázky: zakázka malé hodnoty Předmět veřejné zakázky: služby – vypracování dokumentace 1.Předmět plnění zakázky Předmětem plnění zakázky je zpracování procesní dokumentace pro projekt zajištění kybernetické bezpečnosti Statutárního města XXXXX XXXXXXXX.SPECIFIKACE: · Řízení znalostí (Knowledge Management) Výstupy: - Procesní model řízení znalostí v organizaci (BPMN) - Prohlášení o aplikovatelnosti - Vytvoření znalostí databáze SMMB - Proškolení klíčových účastníků procesu · Řízení bezpečnostních rizik (Security risk management) Výstupy: · Procesní model řízení bezpečnostních rizik v organizaci v (BPMN) · Registr rizik · Bezpečnostní příručka řízení rizik v organizaci · Prohlášení o aplikovatelnosti · Řízení kontinuity činností (Business Continuity Management) Výstupy: · Procesní model řízení kontinuity činností v naší organizaci (BPMN) · Prohlášení o aplikovatelnosti · Požadavky na sestavení plánu kontinuity · Požadavky na sestavení plánů testování odolnosti · Požadavky na DRP – plán obnovení činností · Řízení aktiv (Asset management) Výstupy: · Procesní model řízení aktiv v o...

Načteno

edesky.cz/d/7772476

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mladá Boleslav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz