« Najít podobné dokumenty

Obec Domašov - Závěrečný účet obce za rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Domašov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný_účet_2022.doc
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
<br>
Obec Domašov
Závěrečný účet za rok 2022
sestavený ke dni 31.12.2022
<br> Obec Domašov
<br> Identifikační číslo
00281719
<br> Název organizace
Obec Domašov
<br> Ulice,č.p <.>
Brněnská 94
<br> Obec
664 83 Domašov
<br>
Kontaktní údaje
<br> Telefon
546 441 321
<br> E-mail
ou@domasov.eu
<br> WWW stránky
www.domasov.eu
<br>
Doplňující údaje
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Financování
<br> Peněžní fondy
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody)
<br> Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
<br> Finanční hospodaření zřízených PO a hospodaření s jejich majetkem
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br>
Plnění rozpočtu města
<br> Rozpočet byl schválen paragrafově na zasedání ZO dne 8.11.2021 usnesením č.14/XXXVI/2021.V průběhu roku k deseti rozpočtovým opatřením,o kterých je vedena předepsaná evidence <.>
<br> Celková změna rozpočtu: příjmy + 11.578.100,--Kč,výdaje +7.073.500,--Kč,financování
<br> -4.504.600,--Kč.Rozpočtová opatření schvaluje starosta obce (pověření zastupitelstva) <.>
<br> Upravený rozpočet: P: 22.936.100,--Kč,V: 18.431.500,--Kč,F: -4.504.600,--Kč <.>
Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf
Položka
Text
SR
UR
Zůstatek
%SR
%UR
<br> 0000
1111
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci
2 400 000,00
2 400 000,00
2 011 333,20
83,81
83,81
<br> 0000
1112
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
50 000,00
150 000,00
177 102,31
354,20
118,07
<br> 0000
1113
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
180 000,00
380 000,00
393 670,24
218,71
103,60
<br> 0000
1121
Příjem z daně z příjmů právnických osob
1 700 000,00
2 924 500,00
2 977 570,64
175,15
101,81
<br> 0000
1122
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech,kdy poplatníkem je obec,s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
180 000,00
180 ...
zpráva Domašov
“N??—h A©©UWN©
<br> společnost s ručením omezeným
<br> Koliště 1965113a tel.+420 541 211 237,tel.+420 541 240 807
<br> 602 00 B r n o ČESKÁ REPUBL_IKA www.topauditing.cz Obch.rejstřík KS v Brně C 4855,IC: 454 77 639 e-mail: audit©topauditing.cz
<br> ZPRÁVA o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),a podle ustanovení 5 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) pro územní celek:
<br> Obec Domašov,IČ: 00281719 za období od 1.1.2022 do 31.12.2022
<br> |.Všeobecné informace
<br> Přezkoumání hospodaření jménem auditorské společnosti provedli zaměstnanci auditorské společnosti JUDr.XXXXXXX XXXXX (oprávnění auditora KAČR č.XXXX),Bc.XXXXX XXXXXXXX a Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX.Orgán oprávněný jednat jménem územního celku byl zastoupen starostou lng.Pavolem Kučerou <.>
<br> Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,a s ustanovením & 2 písm.c) zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech,a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů na základě smlouvy uzavřené dne 13.6.2019.Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno zpracováním požadavků potřebných pro provedení přezkoumání hospodaření dne 11.10.2022 (první kontrolní úkon) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 9.11.2022 (dílčí přezkoumání) a dne 14.6.2023 (závěrečné přezkoumání) v sídle územního celku,po předchozí přípravě z předaných a veřejně dostupných podkladů v sídle auditora.Posledním kontrolním úkonem při přezkoumání hospodaření před vydáním zprávy auditora byl...

Načteno

edesky.cz/d/7772141

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Domašov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz