« Najít podobné dokumenty

Obec Střílky - I N F O R M A C E o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střílky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace_vz_29092023.pdf [0,13 MB]
I N F O R M A C E
o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky
<br>
<br> Obecní úřad Střílky v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
obcích (obecní zřízení),v platném znění,informuje o konání veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Střílky,svolaného starostou obce Viktorem Ganjuškinem
v souladu s § 19 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: Kulturní dům,Hlavní 75,Střílky
<br> Doba konání: čtvrtek 28.9.2023 od 18,00 hodin
<br>
Navržený program:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Změna č.2 Územního plánu obce Střílky
4) Smlouva o dílo - projekt Mokřadní tůňky Komná
5) Smlouva o dílo - projekt Výsadby krajinné zeleně Závlaha
6) Smlouva o dílo – projekt Oprava střechy ZŠ a MŠ Střílky
7) Žádost o prodej části pozemku obce
8) Pachtovní smlouva
9) Dodatek č.3 k Pachtovní smlouvě
10) Smlouva o pronájmu části obecního pozemku
11) Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
12) Žádosti o příspěvek
13) Rozpočtová opatření
14) Diskuze
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Střílkách 19.září 2023
………………………………………… <.>
<br>
XXXXXX XXXXXXXXX
starosta obce Střílky
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.září 2023
Jméno a podpis: XXXXXX XXXXXXXXX
Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:

Načteno

edesky.cz/d/7769376

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střílky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz