« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Ořešín - Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Ořešín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení
Úřad městské části města Brna,Brno-sever
odbor stavební
<br> Bratislavská 70,601 47 Brno
<br>
<br> Spisová značka: STU/04/001137/22/Mrn
<br> Číslo jednací: MCBSev/032710/23
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> E-mail:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> mrnova.lenka@sever.brno.cz
<br> V Brně: 03.08.2023
<br>
<br>
<br>
<br> Stavebník:
<br> Mgr.Pavel Our Paleček,Ph.D <.>,Odlehlá č.p.10/19,Ořešín,621 00 Brno 21 <,>
<br> Stavba:
<br> Odlehlá 19a - změna dokončené stavby dílny č.pop.130 přístavbou a stavebními úpravami,vedoucími k
<br> změně v užívání stavby,včetně přípojek splaškové kanalizace,vody,NTL plynu a NN energie,pozemky
<br> parc.č.59/4,č.59/5,č.59/6 a č.59/145 k.ú.Ořešín
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> Úřad městské části města Brna,Brno-sever,odbor stavební (dále jen „stavební úřad“),příslušný podle
<br> § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 10.1.2022 pod č.j.001137/22
<br> postoupení spisu SZ MCBORE/942/2021 ve věci žádosti o vydání společného povolení stavby s názvem
<br> „změna přístavbou,nástavbou a stavebními úpravami rodinného domu,včetně oplocení a zřízení
<br> zpevněné plochy na pozemku parc.č.59/148 při ul.Odlehlá 19,č.p.10,pozemek parc.č.59/2 k.ú <.>
<br> Ořešín” a pod č.j.00138/22 postoupení spisu SZ MCBORE/943/2021 ve věci žádosti o
<br> vydání společného povolení stavby s názvem „umístění a povolení změny dokončené stavby dílny a
<br> změny v užívání stavby na objekt bydlení/přístavba stávajícího objektu,nové přípojky
<br> inženýrských sítí – kanalizace,vody,plynu a NN,zpevněné plochy,oplocení,brána pro vstup a
<br> vjezd/.p.130,adresní místo Odlehlá 130/19a na pozemcích p.č.59/6,5,4,145 v k.ú.Ořešín“ <,>
<br> podaných stavebníkem,kterým je Mgr.Pavel Our Paleček,Ph.D <.>,nar.06.10.1977,Odlehlá č.p.10/19 <,>
<br> Ořešín,621 00 Brno 21,kterého zastupuje I...

Načteno

edesky.cz/d/7768917

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Ořešín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz