« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, OOP, stanovení PDZ - Páteřní 5 (Objekt výrobních služeb)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0411428_23_2_Vykres_PCR-Paterni_5.pdf
Páteřní
MK - III.třídy ZÁKOS
<br> p.č.1938/377
č.1308/5a
<br> p.č.1938/174
p.č.1938/180
<br> p.č.1938/29 p.č.1938/528
<br> p.č.1938/567
<br> p.č.1938/568
<br> p.č.1938/2
<br> p.č.1938/593
p.č.1938/594
<br> p.č.1938/615
<br> p.č.1938/574
<br> p.č.1938/550
<br> p.č.1938/733
<br> p.č.1938/172
<br> IJ
4a
<br> IP
6
<br> IP11a
<br> Páteřní
MK - III.třídy ZÁKOS
<br> p.č.1938/886
<br> 6m
<br> m
in 5,5m
<br> 0,5m
<br> A15
<br> A1
5
<br> Z4Z4
<br> p.č.1938/32 p.č.1938/617
č.1217/3
<br> p.č.1938/887
<br> p.č.1938/529
<br> p.č.1938/570 p.č.1938/571
<br> p.č.1938/177 p.č.1938/176
<br> p.č.1938/888
<br> 11xZ4a
<br> Z4Z4
<br> 2,75m
<br> 2,75m
<br> 49m
<br> S7+C4+Z4a
<br> 1
PŘECHODNÁ ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Páteřní 5 - Objekt výrobních služeb
<br> IP4
<br> IP4
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA SVISLÉHO
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
ZRUŠENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> IP4
<br> S
<br> J
<br> Z
<br> V
<br> POZNÁMKA:
- Umístění dopravního značení dle TP č.65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a TP 66 - (Zásady pro
<br> označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Vodorovné dopravní značení bude realizováno dle TP 133
<br> SJ
<br> Z
<br> V
<br> PRACOVNÍ MÍSTO - ZÁBOR CHODNÍK
<br> PRACOVNÍ MÍSTO - ZELEŇ
<br> PRACOVNÍ MÍSTO - ZÁBOR VOZOVKY
<br> PRACOVNÍ MÍSTO - STÁVAJÍCÍ VJEZD
<br> ETAPA 1 - stavební práce - realizace chodníku
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Staničení úseku:
<br> AutoCAD SHX Text
Komunikace:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo zak.:
<br> AutoCAD SHX Text
Formát:
<br> AutoCAD SHX Text
Datum:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:
<br> AutoCAD SHX Text
24Z00034
<br> AutoCAD SHX Text
297x700
<br> AutoCAD SHX Text
24.07.2023
<br> AutoCAD SHX Text
BRNO - BYSTRC (KÚ BYSTRC)
<br> AutoCAD SHX Text
MÍSTNÍ KOMUNIKACE ZÁKOS (PÁTEŘNÍ)
<br> AutoCAD SHX Text
BEZ STANIČENÍ
<br> AutoCAD SHX Text
LEGENDA:
<br> AutoCAD SHX Text
PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> AutoCAD SHX Text
POTVRZE...
0411428_23_2_OOP-PDZ-Paterni_5_--_19-09-2023.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0428964/2023/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0411428/2023/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-181273-2/ČJ-2023-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 06.09.2023,jimž je podle § 77 odst.2 písm <.>
<br> b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – pozemní komunikaci: ul.Páteřní.Vše bude
<br> provedeno v rozsahu uvedených výkresů,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> zpracovaných spol.ZNAKOM s.r.o <.>,Zengrova 2694/4,615 00 Brno-Židenice,IČ: 26264641 <.>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu realizace chodníku a sítí technické infrastruktury <,>
<br> ul.Páteřní <.>
<br> Předpokládaný termín bude 01.10.2023 – 23.09.2024.Skute...

Načteno

edesky.cz/d/7768801

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz