« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Oznámení záměru - zřízení věcného břemene (služebnosti) na zařízení distribuční soustavy - ČEZ…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení záměru - zřízení věcného břemene na zařízení distribuční soustavy, ČEZ Distribuce a.s. [0,19 MB]
IČO: 00274160 bankovní spojení: Rohoznice 96
e-mail: obec@rohoznice.cz Česká spořitelna,a.s.Pardubice 533 41 Lázně Bohdaneč
http: www.rohoznice.cz číslo účtu: 1205468349/0800 telefon: 466 981 109
DS: di8bsgt mobil: 607089015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
OBECNÍ ÚŘAD ROHOZNICE,533 41 Lázně Bohdaneč,kraj Pardubický
___________________________________________________________________
<br>
<br>
OZNÁMENÍ – ZÁMĚR ZŘÍZENÍ VČNÉHO BŘEMENE – SLUŽEBNOSTI
na pozemku parc.č.st.85/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Rohoznice za účelem umístění zařízení distribuční soustavy (skříň a sloup) ve
<br> prospěch provozovatele distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s.<.>
<br>
Obec Rohoznice v souladu s ustanovením § 39 odst.1 Zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve
znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje
<br> záměr zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č.st.85/2 (zastavěná
plocha a nádvoří) v katastrálním území Rohoznice za účelem umístění zařízení distribuční
soustavy (skříň a sloup) ve prospěch provozovatele distribuční soustavy – ČEZ Distribuce
a.s <.>,IČ 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín <.>
<br> Připomínky k tomuto záměru je možné podávat:
<br> na adresu Obec Rohoznice,Rohoznice 96,533 41 Lázně Bohdaneč <,>
nebo datovou schránkou na číslo DS di8bsgt <,>
nebo je lze v úředních hodinách doručit osobně
<br> do 5.října 2023 <.>
<br> Projednání a schválení zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č.st.85/2
(zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Rohoznice za účelem umístění zařízení
distribuční soustavy (skříň a sloup) ve prospěch provozovatele distribuční soustavy – ČEZ
Distribuce a.s <.>,IČ 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín bude provedeno na nejbližším
veřejném zasedání zastupitelstva obce <.>
Případné dotazy zodpoví starosta obce buď osobně v úředních hodinách,nebo telefonicky na tel <.>
čísle 607 089 015 <.>
Vyhlášení záměru nepeněžitého vkladu stavby vodárenské infrastruktury bylo schváleno na 9 <.>
veřejném zasedání zastu...

Načteno

edesky.cz/d/7766459

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz