« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Návrh opatření obecné povahy – přechod pro chodce Adamovská-Boří

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha návrhu opatření obecné povahy - přechod pro chodce Adamovská-Boří
!
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 1:200 C.4
<br> ADAMOVSKÁ - BOŘÍ,PŘECHOD PRO CHODCE
<br> S
<br> 10,0
<br> 6,5
<br> AutoCAD SHX Text
Boří
<br> AutoCAD SHX Text
Adamovská
<br> AutoCAD SHX Text
OBSAH:
<br> AutoCAD SHX Text
MEŘÍTKO
<br> AutoCAD SHX Text
Č.VÝKRESU
<br> AutoCAD SHX Text
HIP
<br> AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT SPECIALISTA
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
VYPRACOVAL
<br> AutoCAD SHX Text
NÁZEV STAVBY:
<br> AutoCAD SHX Text
STAVEBNÍ OBJEKT:
<br> AutoCAD SHX Text
Přechod pro chodce
<br> AutoCAD SHX Text
INVESTOR
<br> AutoCAD SHX Text
ZADAVATEL
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
STUPEŇ PD
<br> AutoCAD SHX Text
DATUM
<br> AutoCAD SHX Text
7/2023
<br> AutoCAD SHX Text
FORMÁT
<br> AutoCAD SHX Text
2xA4
<br> AutoCAD SHX Text
REVIZE
<br> AutoCAD SHX Text
1
<br> AutoCAD SHX Text
PARÉ:
<br> AutoCAD SHX Text
Brněnské komunikace a.s <.>
<br> AutoCAD SHX Text
Brněnské komunikace a.s <.>
<br> AutoCAD SHX Text
DUSP/PDPS
<br> AutoCAD SHX Text
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
LEGENDA ČAR:
<br> AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ STAV
<br> AutoCAD SHX Text
NOVÝ STAV
<br> AutoCAD SHX Text
B.p.v./ SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
<br> AutoCAD SHX Text
LEGENDA PLOCH:
<br> AutoCAD SHX Text
VJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 100/200/80 mm
<br> AutoCAD SHX Text
CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200/200/60 mm
<br> AutoCAD SHX Text
CHODNÍK/VJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA RELIÉFNÍ ANTRACITOVÁ 200/100/60 x 200/100/80 mm
<br> AutoCAD SHX Text
CHODNÍK/VJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA ANTRACITOVÁ 200/100/60 x 200/100/80 mm
<br> AutoCAD SHX Text
LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ:
<br> AutoCAD SHX Text
NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BÍLÁ BARVA
<br> AutoCAD SHX Text
NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> AutoCAD SHX Text
IP6
<br> AutoCAD SHX Text
P2
<br> AutoCAD SHX Text
INSTALOVAT
<br> AutoCAD SHX Text
- Dopravní značení bude realizováno dle TP 65 A TP 133 <.>
<br> AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:
<br> AutoCAD SHX Text
- Místní úpra...
Návrh opatření obecné povahy - přechod pro chodce Adamovská-Boří
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0352709/2023/10 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0427821/2023/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici III/37915,ulice
<br> Adamovská,Brno – výzva k podávání připomínek a námitek dotčených osob
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> obdržel dne 26.07.2023,pod zn.: BKOM/17944/2023,ze dne 25.07.2023,podání společnosti
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,Středisko realizace inženýrských staveb,se sídlem
<br> Renneská třída 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,s doplněním dne 03.08.2023,dne 07.08.2023 a dne
<br> 08.08.2023,na základě připomínek MMB dne 04.08.2023,dne 09.03.2023 a dne 07.08.2023,ve věci
<br> návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici III/37915,ulice Adamovská,Brno-
<br> Útěchov,jmenované společnosti,formou výkresu „Č.VÝKRESU: C.4“,„OBSAH: SITUACE
<br> DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,„NÁZEV STAVBY: ADAMOVSKÁ – BOŘÍ,PŘECHOD PRO CHODCE“ <,>
<br> „STAVEBNÍ OBJEKT: Přechod pro chodce“,„ZADAVATEL Brněnské komunikace a.s.“,„INVESTOR
<br> Brněnské komunikace a.s.“,„FORMÁT 2xA4“,„DATUM 7/2023“,„STUPEŇ PD DUSP/PDPS“ <,>
<br> „REVIZE 1“,„MĚŘÍTKO 1:200“,zpracovaného společností ZPI,spol.s r.o <.>,IČO: 46963774,se sídlem
<br> U Červeného mlýna 613/2,612 0...

Načteno

edesky.cz/d/7761618

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz