« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1/2023 - správní referentka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 1 2023.pdf (PDF 236.71 kB)
O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení č.1/2023
<br>
<br> Tajemník Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín vyhlašuje v souladu s ustanovením
<br> § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák.č.312/2002 Sb.) výběrové řízení
<br>
<br> na funkční místo úředníka/úřednice
<br> v pracovním poměru na dobu neurčitou
<br>
<br> správní referent/tka
<br>
Místo výkonu práce:
<br> Úřad městské části Brno-Komín,Odbor kanceláře tajemníka,Vavřinecká 15,624 00 Brno <.>
<br>
<br>
Charakteristika pozice:
<br> Zabezpečuje spisovou službu,chod a funkci podatelny a zajišťuje správu úřední desky <.>
<br> Zajišťuje výkon působnosti Kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) dle zákona č <.>
<br> 365/2000 Sb <.>,o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (nabývá účinnosti dnem zřízení Kontaktního místa).Provádí
<br> ověřování opisů listin a pravosti podpisů (vidimace,legalizace) dle zákona č.21/2006 Sb <.>,o
<br> ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně
<br> některých zákonů <.>
<br>
<br>
<br> Platové podmínky:
<br> Platové podmínky se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
<br> službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,8.platová třída (tj.od 20.130 až 29.520 Kč
<br> dle započitatelné délky praxe),osobní příplatek po zapracování + zaměstnanecké benefity (5
<br> dnů indispozičního volna,příspěvek na stravování,příspěvek na dovolenou) <.>
<br>
<br>
<br>
Možnost nástupu do zaměstnání: od 01.11.2023 (popř.dle dohody)
<br>
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> • střední vzdělání s maturitní zkouškou <,>
<br> • orientace v právních předpisech vztahujících se k činnosti obce <,>
<br> • dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word,Ex...
Prihlaska k VŘ č. 1 2023 - UMC Brno-Komín.docx (DOCX 14.82 kB)
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ č.1/2023 ÚMČ BRNO-KOMÍN
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice:
<br> úředník/úřednice - „správní referent/tka“ s místem výkonu na Úřadu městské části Brno-Komín,Odbor kanceláře tajemníka,se sídlem Vavřinecká 15,624 00 Brno <.>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br> Datum a místo narození:
<br> Státní příslušnost:
<br> Místo trvalého pobytu uchazeče:
<br> PSČ:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Číslo občanského průkazu:
(Číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka)
<br> __________________________________________________________________________
<br> Přílohy přihlášky (vyjmenovat):

Načteno

edesky.cz/d/7761610

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz