« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanovení PDZ - Koliště 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_-_0422513_-_vymena_oken.pdf
3
<br> OB
LA
<br> ST
1
<br> -0
2
<br> ZÓ
NA
<br> A
ZÓ
<br> NA
B
<br>
V
<br> P
R
<br> A
C
<br> O
V
<br> N
Í D
<br> N
Y
<br>
S
<br> O
P
<br> R
Á
<br> V
N
<br> Ě
N
<br> ÍM
<br> N
E
<br> B
O
<br> P
O
<br> Z
A
<br> P
L
<br> A
C
<br> E
N
<br> Í
<br>
C
<br> E
N
<br> Y
N
<br> A
M
<br> ÍS
TĚ
<br> Podchozí lešení
29,5/3,0
<br> Zařízení stavby
13,4/2,2
<br> Zařízení stavby
13,9/2,2
<br> B2
8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
/
<br> E1
3/
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
DL
<br> A
<br> ST
AV
<br> BY
/
<br> E8
c B2
<br> 8
<br> E1
3/
<br> Te
rm
<br> ín
/
<br> E1
3/
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
DL
<br> A
<br> ST
AV
<br> BY
/
<br> E8
a
<br> Z2
<br> 3 <,>
0
<br> 3 <,>
0
<br> Průjezd
zachován
<br> KolištěL
id
<br> ick
á
<br> Mo
ra
<br> vs
ké
<br> ná
m <.>
<br> Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Koliště 3
Výměna oken
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
<br> č.o.230445
29.8.2023
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> č.j.: MMB /2023 -
<br> B28 osadit 7 dní předem
<br> DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66,65
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
<br> vozidla k vyklizení :
vyhrazená stání :
<br> Legenda vozidel:
<br> Zábor vozovky: 60m2
Zábor chodníku: 88,5m2
<br> Z4
d
<br> 0422513
<br> TOMS
<br>
Stránka 1
0422513_Koliste_3.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0422513/2023/TOMS VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0416586/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno,IČ 75151499 (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko
<br> pod č.j.: KRPB-177854-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 07.09.2023,na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
<br> a odst.5 zákona o silničním provozu <.>
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Koliště ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která
<br> je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu výměny oken na objektu Koliště 1907/3 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období od 06.11.2023 do 17.11.2023.Skutečný termín bude upřesněn v
<br> rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikacích,resp.uzavírce
<br> dle zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve ...

Načteno

edesky.cz/d/7761418

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz