« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška stanovení PDZ Hutařova 37

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Priloha_-_0421703_-_umisteni_autojerabu.pdf
1754/37
<br> B
1Z2 B
<br> 1 Z2
<br> IP10a
B28
<br> IP11d
E13 (2x)
<br> ZÓNA C
V PRACOVNÍ DNY S
<br> OPRÁVNĚNÍM NEBO PO
<br> ZAPLACENÍ CENY NA
<br> MÍSTĚ
<br> OBLAST 1-13
<br> B
28
<br> E13
E8a
<br> D
ATU
<br> M
M
<br> IM
O
<br> PO
VO
<br> LEN
Í
<br> STAVB
Y
<br> D
ATU
<br> M
M
<br> IM
O
<br> PO
VO
<br> LEN
Í
<br> STAVB
Y
<br> B
28
<br> E13
E8c
<br> D
ATU
<br> M
M
<br> IM
O
<br> PO
VO
<br> LEN
Í
<br> STAVB
Y
<br> D
ATU
<br> M
M
<br> IM
O
<br> PO
VO
<br> LEN
Í
<br> STAVB
Y
<br> IP4b
IP12
E13
<br> RÉSERVÉ
3B9 6670
<br> IP11d
E13 (2x)
<br> ZÓNA C
V PRACOVNÍ DNY S
<br> OPRÁVNĚNÍM
NEBO PO
<br> ZAPLACENÍ CENY NA
<br> M
ÍSTĚ
<br> OBLAST 1-13
<br> A9
IP10a
<br> IP10b
<br> IP10b
<br> 12m
<br> PO
ZO
<br> R
<br> IP22
<br> DATUM
<,> ČAS
<br> BUDE UL.HUTAŘOVA
U Č.P.1754/37
UZAVŘEN
<br> A
<br> DZ č.IP22 bude
osazena 7 dní před
zahájením,v den
realizace bude
odstraněna
<br> ul.HUTAŘOVA 39-56
<br> 2xIS11b
<br> ul.HUTAŘOVA 1-38
<br> HUTAŘOVA
<br> VODOVA
<br> POZOR
<br> IP22
<br> UL.HUTAŘOVA
<br> U Č.P.1754/37
<br> UZAVŘENA
<br> 10m10m
<br> B
28
<br> E13
E8a
<br> D
ATU
<br> M
M
<br> IM
O
<br> PO
VO
<br> LEN
Í
<br> STAVB
Y
<br> D
ATU
<br> M
M
<br> IM
O
<br> PO
VO
<br> LEN
Í
<br> STAVB
Y
<br> B
28
<br> E13
E8c
<br> D
ATU
<br> M
M
<br> IM
O
<br> PO
VO
<br> LEN
Í
<br> STAVB
Y
<br> D
ATU
<br> M
M
<br> IM
O
<br> PO
VO
<br> LEN
Í
<br> STAVB
Y
<br> 6,5m
<br> B
28 E1
3
<br> E8
c
<br> D
AT
<br> U
M
<br> M
IM
<br> O
PO
<br> VO
LE
<br> N
Í
<br> ST
AV
<br> B
Y
<br> D
AT
<br> U
M
<br> M
IM
<br> O
PO
<br> VO
LE
<br> N
Í
<br> ST
AV
<br> B
Y
<br> osa
zen
<br> o v
de
<br> n r
ea
<br> liza
ce
<br> B
28
<br> E1
3
<br> E8
a
<br> D
AT
<br> U
M
<br> M
IM
<br> O
PO
<br> VO
LE
<br> N
Í
<br> ST
AV
<br> B
Y
<br> D
AT
<br> U
M
<br> M
IM
<br> O
PO
<br> VO
LE
<br> N
Í
<br> ST
AV
<br> B
Y
<br> os
aze
<br> no
v d
<br> en
re
<br> aliz
ace
<br> v den realizace odstraněno
<br> v den realizace odstraněno
<br> IS11c
<br> IS
11c
<br> IS11c
<br> IS11c
<br> IS11c
<br> IS11c
<br> POZOR
<br> IP22
UL.HUTAŘOVA
<br> U Č.P.175...
0421703_Hutarova_37.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0421703/2023/TOMS VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0417012/2023/2 TEL./E-MAIL: +420 542 174 131 / tomasovic.stefan@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení
<br> § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona
<br> o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště
<br> dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno,IČ 75151499 (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko
<br> pod č.j.: KRPB-181282-2/ČJ-2023-0602DI ze dne 06.09.2023,na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c)
<br> a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Vodova,Hutařova,Srbská,Tyršova a Berkova
<br> ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu umístění autojeřábu před objektem Hutařova 37 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je od 7:00 do 16:00 hod.dne 31.10.2023.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikacích,resp <.>
<br> uzavírce ...

Načteno

edesky.cz/d/7761417

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz