« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Záměr prodeje movitého majetku 1/2023 - prodej traktoru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (2.98 MB)
OBEC ČEŠOV Češov 49,506 01 Jičín
<br> Záměr prodeje movitého majetku 1/2023
<br> \:
<br> Obec Češov zveřejňuje vsouladu sust.& 39 odst.1 zákona c.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje následujícího movitého majetku:
<br> zemědělský koloijr traktor ZETOR 5611 jedná se o majetek pro obec přebytečný,je opotřebený,ale funkční rok výroby: 1969 platná technická prohlídka do: 16.08.2027 stav tachometru: nezjištěno
<br> Požadavek na zpracování nabídky
<br> Zájemce o prodávaný majetek podá písemnou nabídku,ve které uvede: a) jméno,příjmení,bydliště,kontaktnítelefon b) nabídkovou cenu c) závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i veškeré náklady spojené s přepisem vozidla Minimální nabídková cena ve výši 130.000; Kč.Nabídka musí být podána v uzavřené obálce označené „ prodej Zetor 5611 — neotvírat“ <.>
<br> Lhůta pro podání nabídek
<br> Lhůta pro doručení nabídek končí dne 12.10.2023 v 18:00 hod <.>
<br> Nabídku může uchazeč doručit poštou nebo osobně na Obecní úřad Češov v době úředních hodin <.>
<br> Termín otevírání obálek s nabídkami Otvírání obálek se uskuteční dne 12.10.2023 po 18:00 hod.v kanceláři obecního úřadu <.>
<br> Hodnotící kritéria
<br> Základním hodnotícím kriteriemje nabídková cena.Nabídka s nejvyšší nabídkovou cenouje nabídkou vítěznou.V případě rovnosti nejvyšší nabídky rozhoduje termín a čas podání nabídky,přednost XXXX XXXX dřívější nabídce <.>
<br> Zastupitelstvo si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku a záměr prodeje zrušit <.>
<br> Bližší informace Zájemcům doporučujeme prohlídku stroje.Bližší informace podá starosta obce XXXXXXXX XXXXXXX na tel.XXX XXX XXX
<br>.“.(\ r ::.<.> | VVVESEHU: (* J.je 2 „( fil/KY f'uě/ !
<br> Sejmuto: OBEC ČEŠóV 506 OT Jíčín

Načteno

edesky.cz/d/7759166

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
30. 11. 2023
30. 11. 2023
30. 11. 2023
30. 11. 2023
23. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz