« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Pozvánka na veřejné zasedání ZO Horní Bojanovice 25.9.2023 v 19:00 - sál KD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani-zo-4a864.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br>
<br>
Starosta obce Horní Bojanovice svolává podle příslušných ustanovení
<br> obecního zřízení (§ 93 odst.1 zákona o obcích)
<br>
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice
č.6/2023
<br>
dne 25.9.2023 v 19:00 hodin
v sále KD Horní Bojanovice
<br>
<br> Program jednání
1.Zahájení – volba zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
2.Program jednání
3.EKO-KOM a.s.– Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru
4.Prodej stavebního pozemku p.č.1570/139
5.Obecně závazná vyhláška obce k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích,kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky
6.Návrh na vyřazení majetku MŠ – oprava – chybné ocenění
7.Veřejná vyhláška o vydání změny č.1 ÚP Horní Bojanovice
8.Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
9.Rozpočtové opatření
10.Různé
11.Diskuze
12.Závěr
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 18.9.2023
Vyvěšeno v elektronické podobě: 18.9.2023
Sňato dne:
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/7758166

Meta

Veřejná vyhláška   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz