« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Veř. vyhl. - Vokolo Príglu - nové OOP - úprava PD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_nove_OOP_Vokolo_Priglu_2023_uprava_PD_situace.pdf (PDF 5.1 MB)
BS MORAVA SPOL.S R.O <.>
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: PŮJČOVNA – PRODEJ – SERVIS
<br> FOLTÝNOVA 19,635 00 BRNO
PROVOZOVNA: BRNO,CHIRONOVA UL <.>,TEL.: 547 242 042
<br> WWW.BSMORAVA.CZ E–MAIL: INFO@BSMORAVA.CZ
<br> ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE
<br> datum vypracování:
<br> zakázka:
<br> projekt:
<br> datum změny: verze:
<br> akce:
<br> místo:
<br> počet stran:
<br> zadavatel:
<br> poznámka:
<br> PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> B
S
<br> M
O
<br> R
AV
<br> A
D
<br> O
P
<br> R
AV
<br> N
Í Z
<br> N
A
<br> Č
EN
<br> Í
B
<br> S
M
<br> O
R
<br> AV
A
<br> D
O
<br> P
R
<br> AV
N
<br> Í Z
N
<br> A
Č
<br> EN
Í
<br> w
w
<br> w
<.> d
<br> op
ra
<br> vn
iz
<br> na
ce
<br> ni
br
<br> no
<.> c
<br> z
w
<br> w
w
<br>.d
op
<br> ra
vn
<br> iz
na
<br> ce
ni
<br> br
no
<br>.c
z
<br> w
w
<br> w
<.> b
<br> sm
or
<br> av
a <.>
<br> cz
<br> vypracoval:
<br> vyřizuje:
<br> stávající DZ dočasně zrušit počty Z4 a Z5 jsou pouze orientačníB28 a B29 nutno osadit 7 dní předemnavrhované DZ stávající DZ
<br> MmB souhlasí
<br> čj.:MMB- /2023
<br> datum:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ODBOR DOPRAVY MmB DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT PČR BRNO
<br> Vokolo príglu 2023AK00086
2023PR00071
27.9.2023
<br> 28.6.2023 Brno - Rakovecká
15
<br> termín: 7.10.2023
<br> Brněnský klub běžeckých aktivit
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXX
<br>
<br> X
<br> X
<br> 3
<br> 4
<br> 5
<br> 6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 10
<br> 11
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> B
S
<br> M
O
<br> R
AV
<br> A
D
<br> O
P
<br> R
AV
<br> N
Í Z
<br> N
A
<br> Č
EN
<br> Í
B
<br> S
M
<br> O
R
<br> AV
A
<br> D
O
<br> P
R
<br> AV
N
<br> Í Z
N
<br> A
Č
<br> EN
Í
<br> w
w
<br> w
<.> d
<br> op
ra
<br> vn
iz
<br> na
ce
<br> ni
br
<br> no
<.> c
<br> z
w
<br> w
w
<br>.d
op
<br> ra
vn
<br> iz
na
<br> ce
ni
<br> br
no
<br>.c
z
<br> w
w
<br> w
<.> b
<br> sm
or
<br> av
a <.>
<br> cz
<br> BS MORAVA DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PRONÁJEM A PRODEJ DZ | VODOROVNÉ ZNAČENÍ
<br> PROJEKCE DZ | VÝSTRAŽNÉ SYSTÉMY
SYSTÉMY PRO OPRAVY KOMUNIKACÍ
<br> NON–STOP SERVIS
<br...
VV_nove_OOP_Vokolo_Priglu_2023_uprava_PD.pdf (PDF 462.58 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0418545/2023/NEM VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXXXX,DiS.Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0417541/2023/2 TEL./E-MAIL: 542 174 617/nemecek.michal@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen „MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní
<br> správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu <,>
<br> s vydáním vyjádření dotčeného orgánu,vedeného pod č.j.: KRPB-153870-2/ČJ-2023-0602DI <,>
<br> v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI ze dne 28.07.2023,jimž je podle § 77 odst.2 písm.b)
<br> zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní
<br> inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“) <,>
<br> na základě ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnici: II/384: ul.Rakovecká,ul <.>
<br> Obvodová,ul.Kníničská,ozn.komunikace NN24 (komunikace navazující na silnici II/384,ul <.>
<br> Rakovecká),a silnici III/3846: ul.Ondrova; místních komunikacích: ul.Přístavní,ul.Rakovecká,ul <.>
<br> Podkomorská,ul.Rekreační,ul.Páteřní,u.Hrázní,ul.Kníničská,ul.Branka,ul.Pod hradem (lávka); a
<br> veřejně přístupných účelových komunikacích: ozn.komunikace NN2013,NN32,NN2085,NN...

Načteno

edesky.cz/d/7757665

Meta

Pronájem   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz