« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Usnesení z 10.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 10.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín
USNESENÍ z 10.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Krumsín konaného dne 7.9.2023 v zasedací místnosti starosty
=======================================================
UZ 10/1/2023 Volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
<br> 1.s c h v a l u j e program 10.veřejného zasedání ZoK a ověřovatele zápisu
UZ 10/2/2023 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Krumsín
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
1.b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení ZoK dle důvodové zprávy
<br> UZ 10/3/2023 Zpráva o činnosti za uplynulé období
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
1.b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti za uplynulé období dle důvodové zprávy
<br> UZ 10/4.1./2023 Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2023
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
<br> 1.b e r e n a v ě d o m í zprávu o hospodaření obce k 31.8.2023 dle důvodové zprávy
UZ 10/4.2./2023 Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatření č.7/2023 a č.8/2023
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
<br> 1.b e r e n a v ě d o m í úpravu rozpočtu na rok 2023 - rozpočtové opatření č.7/2023 dle
přílohy
2.b e r e n a v ě d o m í úpravu rozpočtu na rok 2023 - rozpočtové opatření č.8/2023 dle
přílohy
UZ 10/4.3./2023 Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatření č.9/2023
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
<br> 1.s c h v a l u j e úpravu rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatření č.9/2023 dle přílohy
<br> UZ 10/5.1./2023 Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín–zásobování pitnou vodou
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
1.b e r e n a v ě d o m í informace dle důvodové zprávy a ústních informací starosty k
akci „Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín – zásobování pitnou vodou“
UZ 10/5.2./2023 Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín – veřejná kanalizace
<br> Zastupitelstvo obce Krumsín po projednání:
<br> 1.b e r e n a v ě d o m í informace dle důvodové zprávy,příloh a ...

Načteno

edesky.cz/d/7729063

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz