« Najít podobné dokumenty

Obec Pařezov - Pozvánka na zasedání ZO 21.9.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pařezov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program zasedání 21.9.2023.pdf
Obecní úřad Pařezov,Nový Pařezov 35,344 01 Domažlice
<br> POZVÁNKA
<br>
Obecní úřad Pařezov zve všechny občany obce na
<br>
<br> VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> PAŘEZOV
<br>
Konané dne 21.9.2023 (čtvrtek) v 19.00 hod.v klubovně
<br> OÚ Pařezov <.>
<br>
<br> Návrh programu zasedání:
<br>
1/ Zahájení zasedání,přivítání přítomných,schválení programu zasedání,určení zapisovatele a
<br> ověřovatelů zasedání,kontrola usnesení z minulého zasedání <.>
<br> 2/ Projednání a schválení Rozpočtového opatření č.7/2023 <.>
<br> 3/ Projednání návrhu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o
<br> umístění stavby č.IV-12-0021465,s firmou ČEZ Distribuce (přípojka NN v pozemku
<br> parc.č.2238 v k.ú.Pařezov) <.>
<br> 4/ Projednání návrhu Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa
<br> zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou EKO-KOM,a.s <.>
<br> 5/ Projednání žádosti na koupi pozemku ve vlastnictví obce soukromou osobou (pozemky parc.č <.>
<br> 2333 (736m2) a 2334 (2724m2) v k.ú.Pařezov <.>
<br> 6/ Připomínky občanů,diskuse <.>
<br> 7/ Návrh usnesení,závěr <.>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední a elektronické desce OÚ <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 14.9.2023
<br>
<br> Sejmuto dne: 21.9.2023
<br> ……………………………………… <.>
<br> XXXXX XXXXX,starosta obce
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
XXXXX XXXXX

Načteno

edesky.cz/d/7711349

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pařezov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz