« Najít podobné dokumenty

Obec Bělkovice-Lašťany - 60/2023 Aukční vyhláška č. 355-EA/23

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělkovice-Lašťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukcni-vyhlaska-355-OEA-23_ep.pdf [0,66 MB]
Stránka 1 z 7
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace,které jsou
<br> závazné pro konání a účast v této elektronické aukci.Aukce se řídí přiměřeně ust.§1772,Zák.č <.>
<br> 89/2012 Sb <.>,Občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů.Na elektronickou aukci se nevztahují
<br> ustanovení právních úprav upravujících veřejné dražby dle zákona č.26/2000 Sb <.>,Zákon o
<br> veřejných dražbách,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Informace k předmětu aukce jsou k dispozici na stránkách poskytovatele
<br> elektronicke-aukce.draspomorava.cz nebo na tel.+420 731 569 896 <.>
<br>
<br> Článek II <.>
<br> Zahájení elektronické aukce: 5.10.2023 v 11:00:00 hod <.>
<br> Ukončení elektronické aukce: 5.10.2023 v 13:00:00 hod <.>
<br> Místo konání elektronické aukce: elektronicke-aukce.draspomorava.cz
<br> Pokud v posledních 2 minutách před ukončením aukce nikdo z účastníků neučiní podání,je aukce
<br> ukončena v čase ukončení elektronické aukce.Pokud někdo z účastníků učiní podání v posledních
<br> 2 minutách před ukončením aukce,čas ukončení aukce se posunuje o 2 minuty,a to i opakovaně <.>
<br>
<br> Článek III <.>
<br> Dražební společnost MORAVA s.r.o <.>
<br> zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,oddíl C,vložka 41371
<br> se sídlem: Zlín,Dlouhá 4433,PSČ: 760 01
<br> IČ: 26275953
<br> DIČ: CZ26275953
<br> zastoupená: Mgr.Pavlínou Woodhams,jednatelkou společnosti
<br> Bankovní spojení: č.ú.178404758/0300,vedený u ČSOB,a.s <.>
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> JUDr.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX Vrablová
<br> se sídlem: Městský kopec XX/X,XXX 01 Bílovec
<br> IČ: 737 34 110
<br> insolvenční správkyně dlužníků
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXX,bytem: Rajhrad,Masarykova XX,PSČ XXX XX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX,bytem: Šternberk,Světlov XXXX/XX,PSČ XXX XX
<br> (dále jen „vyhlašovatel“)
<br>
<br> Stránka 2 z 7
<br>
<br> 1.Vyhláškou Krajského soudu v Ostravě,pobočka v Olomouci dne 6.září 2022 č.j.KSOL 41 INS
<br...

Načteno

edesky.cz/d/7707327

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bělkovice-Lašťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz