« Najít podobné dokumenty

Obec Mokrovraty - Rozpočtové opatření č. 4/2023 - Obec Mokrovraty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mokrovraty.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4/2023 - Obec Mokrovraty
Obec Mokrovraty,IČO 00242764 KEO4 1.12.6 UR006
<br> Rozpočtové změny s důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.4/2023
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Příjmy
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 15 486 172,00XXXX XXXXX0000 16 477 828,00991 656,00 Bez paragrafuXXXXXXXX X XXXXX
3 000 000,001121 XXXXX0000 3 200 000,00200 000,00 Příjem z daně z příjmůXXXXXXXX X XXXXX
<br> 7 000,001342 XXXXX0000 13 000,006 000,00 Příjem z poplatku z pobytuXXXXXXXX X XXXXX
<br> 370 000,00XXXX XXXXX6310 490 000,00120 000,00 Obecné příjmy a výdaje zXXXXXXXX X XXXXX
<br> Příjmy celkem 1 111 656,00 16 967 828,0015 856 172,00
<br> NázevPo změněZměnaPar PůvodníPol
<br> Výdaje
org1 org2Nst Zdr Uz
<br> 1 330 000,00XXXX XXXXX3113 2 441 656,001 111 656,00 Základní školyXXXXXXXX X XXXXX
<br> Výdaje celkem 1 111 656,00 2 441 656,001 330 000,00
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Schváleno usnesením: 8-8/2023,Zastupitelstvo obce Na zasedání dne: 05.09.2023
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.4
Rozpočtové opatření upravuje:
- příjem 6 000 Kč navyšuje položku 1342 - Poplatek z pobytu <,>
- příjem 785 656 Kč navyšuje položku 4116 - Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR (průtoková dotace MŠMT) <,>
- příjem 200 000 Kč navyšuje položku 1121 - Příjem z daně z příjmů provnických osob <,>
- příjem 120 000 Kč navyšuje § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (převážně úroky z termínovaných
vkladů) <,>
- výdaj 785 656 Kč navyšuje § 3113 - Základní školy (průtoková dotace MŠMT) <,>
- výdaj 326 000 Kč navyšuje § 3113 - Základní školy (chodník kolem budovy školy,oprava okapů) <.>
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> 1/1

Načteno

edesky.cz/d/7705559


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mokrovraty      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz