« Najít podobné dokumenty

Obec Opočnice - Zápis z 8. zasedání OZ - 11.9.2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Opočnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 8. zasedání OZ - 11.9.2023
Zápis z 8.zasedání Zastupitelstva obce Opočnice konaného dne 11.<.> 9 2023 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Opočnici
<br> Přítomni: J.Košvancová,Ing.Hladík,0.Simon,Ing.Pudil Najbrtová,Bc.Strejčková,Ing.Koldinský Omluveni: J.Krejčík
<br> Program:
<br> 1.Zahájení a určení ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva <.>
<br> 3.Projednání cenových nabídek na projektovou dokumentaci — Dětská skupina <.>
<br> 4.Projednání cenových nabídek na zajištění administrace dotace — Dětská skupina <.>
<br> 5.Projednání žádosti o koupi pozemků p.č.st.288/7 a 288/8 v k.ú.Opočnice <.>
<br> 6.Projednání a schválení výjimky z počtu žáků pro ZŠ Opočnice na školní rok 2023/2024.7.Projednání pořízení venkovních posilovacích strojů <.>
<br> 8.Rozpočtové opatření č.5/2023 <.>
<br> 9.Informace obecního úřadu <.>
<br> 1.Zahájení provedla paní starostka uvítáním přítomných a navržením ověřovatelů zápisu: pana Ing.Tomáše Hladíka a pana Ing.Víta Koldinského <.>
<br> Usnesení č.65/2023: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje ověřovateli zápisu pana Ing.Tomáše Hladíka a pana Ing.Víta Koldinského <.>
<br> Hlasování: Pro 6,Proti O,Zdrželi se 0
<br> Dále paní starostka seznámila přítomné s navrženým programem jednání <.>
<br> Usnesení č.66/2023: Zastupitelstvo obce Opočnice po projednání schvaluje navržený program jednání <.>
<br> Hlasování: Pro 6,Proti O,Zdrželi se O
<br> 2.Kontrola úkolů z minulého zasedání zastupitelstva:
<br> a) Na minulém zasedání zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření dohody o smíru s firmou PWB stavby s.r.o <.>
<br> b) Zastupitelstvo pověřilo paní starostku k jednání o náhradě škody s firmou A-Tendr jako zpracovatelem projektové dokumentace a firmou PROVOD jako zpracovatelem zadávací dokumentace.Dokumenty byly odeslány <.>
<br> c) Zastupitelstvo projednalo a schválilo převod pozemku p.č.680/180 do vlastnictví obce — od p.Melouna a p.Kopeckého za podmínek plánovací smlouvy z r.2020 <.>
<br> d) Zastupit...

Načteno

edesky.cz/d/7699130

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Opočnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz