« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Finanční úřad Teplice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finanční úřad Teplice - Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká Hradební 39/61,400 21 Ústí nad Labem
<br> Územní pracoviště v Teplicích
Dlouhá 143/42,415 01 Teplice
<br>
Č.j.: 1951296/23/2514-00460-506593
<br> Vyřizuje: Zdeňka Charalanova,Oddělení majetkových daní
Tel.: 417 551 307; 417 551 111
E-mail: podatelna2514@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: df7n6d6
<br>
<br> XXXXXX M Rejha
B.X St.XXX H.82
ALSHUHADAA
Kuvajt
DIČ:CZ684626304
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Finanční úřad pro Ústecký kraj,Územní pracoviště v Teplicích,ve smyslu ustanovení § 49
odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“),touto veřejnou vyhláškou oznamuje výše uvedenému daňovému subjektu,že jeho
písemnosti:
<br>
č.j.: 405577/23/2514-00460-506593
č.j.: 405707/23/2514-00460-506593
<br>
jsou uloženy na Finančním úřadě pro Ústecký kraj,Územním pracovišti v Teplicích <,>
Dlouhá 143/42,415 01 Teplice <.>
<br> Písemnost si daňový subjekt může vyzvednout v úřední dny v kanceláři č.22 v 1.patře
v době od 8.00 do 17.00 hodin <.>
<br> Nevyzvedne-li si adresát písemnosti doručované veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne
vyvěšení na úřední desce správce daně,považují se písemnosti posledním dnem této lhůty
za doručené (ustanovení § 49 odst.3 daňového řádu) <.>
<br> Datum vyvěšení veřejné vyhlášky: …………………………… <.>
<br> Datum sejmutí veřejné vyhlášky: …………………………… <.>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXX
XXXX a zástupce vedoucího oddělení
<br>
<br>
<br>
<br>
2023-09-12T11:32:52+0200

Načteno

edesky.cz/d/7696618

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz