« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument107_2023.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument107_2023.pdf
1f3
<br> Statutární město Ostrava rada města Dedate k
<br> DODATEK k návrhu programu 10.zasedání zastupitelstva
<br> města konaného dne 20.září 2023
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> Předkladatel Mqr.XXX XXXXXX,primátor: XX.Návrh na změnu Pravidel pro udělování čestného občanství a cen statutárního města Ostravy
<br> 69.Předchozí písemný souhlas se zřízením zástavního práva,zákazu zcizení a zatížení,zákazu využití uvolněného zástavního práva a zákazu záměny zástavního práva
<br> 70.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.10/2022,Statut města Ostravy
<br> "!|.Změna stanov obchodní společnosti OVANET a.s.72.Mimořádné dotace v oblasti sportu 73.Mimořádné dotace v oblasti sportu ll <.>
<br> 74.Žádost o mimořádnou dotaci spolku FC OSTRAVA - Jll—l,zapsaný spolek
<br> 75.Návrh odpovědi na stížnost občana
<br> Předkladatel Bc.XXXX XXXXX,MBA,náměstek primátora: XX.Úprava Statutu Fondu životního prostředí 77.Úprava Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ajeho příloh
<br> 78.Souhlas s podmínkami udržitelnosti projektu "Společenské centrum Zlatýjelen" v městském obvodě Stará Bělá
<br> 79.Souhlas spodmínkami přijaté dotace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,KNIHOVNY — SC 4.4 (MRK) <,>
<br> pro projekt „Multifunkční dům Muglinov“
<br> Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> www.polanka.cz www:.<.> 1.<.> 3.<.>.:l]3.:.<.> 2í123»dnk=
<br> sňa'm dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ".<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>.-.-.<.>.<.>.<.> -----.<.>.n-
<br> Statutární město Ostrava rada města DOdatek
<br> Předkladatel qur.XXXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>,náměstkyně primátora:
<br> 80.Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany Základní umělecké školy Eduarda Marhuly,Ostrava - Mariánské Hory,Hudební 6,příspěvkové organizace
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXXXXX Vílamová,Ph.D <.>,náměstkyně primátora...

Načteno

edesky.cz/d/7694232

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
06. 12. 2023
04. 12. 2023
04. 12. 2023
29. 11. 2023
27. 11. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz