« Najít podobné dokumenty

Město Javorník - Vyrozumění - infrastruktura Smetanova ulice Javorník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Javorník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění - infrastruktura Smetanova ulice
rtlĚsrsxÝ úŘan Jnsnruíx Odbor clopravy a si]ničního hospodářství č.;.: vl7sos 05 /2023 /oDsIl/MK Sp.zn.: MI / 1,31 57 / 2023 / L5 / ODSI-I/MI( Vyřizuj e/telefon: Macenauerová/5 84 4984,20 Město |avorník,nám.Svobodv 1,34,790 70 Javorník,IČO Aclolfovice 60,7g0 01 Bělá pod Pradědern,IČo 04973984,V }eseníku dne 11.09.2023 00:]0270B,v zastoupení: ]'[JMVIA s.r.o <.>,VYROZUMĚNÍ O MOŽNOSTI SEZNÁMENÍ S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ MěsBký úřad }eseník,Odbor dopravy a silničního hospodářství,jal,7,uzarla Račáková,Vápenná 247,790 64 Vápenná ]_6.XXXXX XXXXXXXX,Smetanova XXB,XXX XX Javorník XX.XXXXXX XXXXX,Smetanova XXB,XXX XX Javorník Xt}.Jarcrslav Šálek,Srnetanova 57B,790 70 Javorník 19.Ilrantišek Vitásek,Smetanova 51B,790 70 Javorník 20.XXX XXXXXXXXX,Smetanova XX,B,XXX XX Javorník X]".Miroslav Ž,áček,Snretanova 51,7,790 70 |avorník 22.|v ana Žáčkov á,Sm XXX n ova XIX,X X X X X | avorn ík 23.Lesy České republiky,s,p <.>,IDDS: e Bjcfsn 24.Joachim llanl

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Javorník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz