« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmaň (České Budějovice) - zasedáni Zastupitelstva Jihočeského kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmaň (České Budějovice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznameni-zk-21.9.2023.pdf
JIHOCESKY KRAJ
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimni'ho stadionu XXXX/X
XXX 76 Ceske Budejovice
<br> KUCBX018XA7T
<br> Ceske Budejovice 7.zaî i 2023
<br> V souladu s § 40 odst.1 zakona c.129/2000 Sb <.>,o krajich,v platnem zneni
<br> s V o I a V a m
<br> 28.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
<br> na ctvrtek 21.zari 2023 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedani se kona v sidle Krajskeho uradu Jihoceskeho kraje <,>
ul.U Zimni'ho stadionu 1952/2,Ceske Budejovice <,>
<br> velky zasedaci sal,2.podlazi <.>
<br> MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
Hejtman Jihoceskeho kraje
<br> Pnloha:
Navrh programu 28.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
<br> identiflkator DS: kdibSrr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
<br> tel; 386 720 111
fax: 386 359 069
<br> ICO: 70890650
DIC: CZ70890650
<br> i
<br>
<br> Navrh programu 28.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
dne 21.zari 2023
<br> 1.Zahajeni
2.Zprava o cinnosti Rady Jihoceskeho kraje za obdobi od 9.6.do 7.9.2023
3.Zprava o pineni usneseni Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
4.Zprava o cinnosti Rady Asociace kraju C R
5.Poskytnuti daru obci Jetetice na zaklade individuaini zadosti po zasahu u rozsahleho lesniho pozaru
6.Investicni dotace JVS - zajisteni dodavek pitne vody
7.Individuaini dotace v ramci zastit clenu Rady Jihoceskeho kraje
8.Navrh volby pi'isedicich krajskeho soudu
9.Zvyseni zakladniho kapitalu obchodni spolecnosti Nemocnice Strakonice,a.s <.>,die smernice c.SM/115/ZK
10.Zmena c.2 v realizaci projektu obchodni spolecnosti Nemocnice Cesky Krumlov,a.s <.>,„Rekonstrukce
<br> Interniho pavilonu D"
11.Realizace projektu Zdravotnicke zachranne sluzby Jihoceskeho kraje „Sanitni vozidia a technika pro ZZS
<br> JcK" V ramci 13.vyzvy IROP 2021-27,jeho kofinancovani a pfedfinancovani z rozpoctu Jihoceskeho kraje
12.Dotacni program Dostupna zdravotni pece v Jihoceskem kraji 2023 - schvaleni zadatelu
13.Dodatek c.27 ke zfizovaci listine prispevkove organizace Zdravotnicka zachranna sluzba Jihoceskeho
<br> kraje
14.Projekt „Komplexni...

Načteno

edesky.cz/d/7678073

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmaň (České Budějovice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz