« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Záměr obce na prodej stavebního pozemku p.č. 1570/139 o výměře 649m2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-0a55b.pdf
Obec Horní Bojanovice
Horní Bojanovice č.p.96,693 01,IČ 00 283 169 <,>
<br> tel 519 414 227,519 414 233,Email: info@hornibojanovice.cz
<br>
zveřejňuje dle par.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br>
Z Á M Ě R O B C E
<br>
Prodej stavebního pozemku
<br> Obec Horní Bojanovice hodlá prodat zasíťovaný stavební pozemek.Jedná se o
pozemek p.č.1570/139 o výměře 649 m2 v katastru Horní Bojanovice.Kupní
cena pozemku je 806.280,- Kč bez DPH.Pozemek bude využitý pro výstavbu
rodinného domu.Podmínkou kupní smlouvy bude: zřízení trvalého pobytu v
novém domě,kolaudace do 5 let a ponechání si nemovitosti ve svém vlastnictví
po dobu min.10 let od předání pozemku.Dále se bude celá výstavba řídit
Územním plánem obce a regulativem (dům bude nejblíže 5 m od obruby
komunikace,sedlová / valbová střecha – hřeben rovnoběžně s komunikací <,>
jedno nadzemní podlaží s možností podsklepení a podkrovního bydlení) <.>
Žádost společně s motivačním dopisem doručte nejpozději do 22.9.2023 17:00
na Obecní úřad Horní Bojanovice,693 01 Horní Bojanovice 96.Bližší
informace na OÚ Horní Bojanovice,tel.: 519414233 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> ……………………….<.> ………………… <.>
XXXXXXXX XXXXXXX –starosta
<br>
<br> Vyvěšeno: XX.X.2023 Sňato dne:
<br> Vyvěšeno v elektronické podobě: 11.9.2023

Načteno

edesky.cz/d/7674056

Meta

Prodej   Územní plánování   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz