« Najít podobné dokumenty

Obec Holubice - Rozpočtové opatření č. 2/2023.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holubice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument (79.75 kB)
"Budečskď,|Čo 70959617 KEO4 1.125 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.2I2023
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Vyd aje XXX XXX orgl orgX N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 3639 5137 0,00 35 020,00 35 020,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2) 3639 5139 40 000,00 19 000,00 59 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 3) 3639 5222 0,00 30 000,00 30 000,00 Neinvestiční transfery spolkům 3639 5901 3 800.00 -3 800,00 0,00 Nespecifikovaná rezervy Celkem za Par: 3639 43 800,00 80 220,00 124 020,00 Komunální služby a územní rozvoj Výdaje celkem 43 800,00 80 220,00 124 020,00 Financování XXX XXX orgl orgX N+Z+Uz ZJ MU Původní hodnota Změna Po změně Název 8115 0,00 80 220,00 80 220,00 Změny stavu krátkodobých prostředků Celkem za Par: 0,00 80 220,00 80 220,00 Financování celkem 0,00 80 220,00 80 220,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Výdaje XXX XXX Nst Zdr Uz argl orgX Původní Změna Po změně Název 3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 87 980,00 80 220,00 168 200,00 Komunální služby a Výdaje celkem 87 980,00 80 220,00 168 200,00 Financování XXX XXX Nst Zdr Uz orgl orgz Původní Změna Po změně Na'zev 0000 8XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX 0,00 80 220,00 80 220,00 FINANCOVÁNÍ Financování celkem 0,00 80 220,00 80 220,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.2
<br> ad 1) nákup 2ks párty stanů ad 2) nákup 30ks skládacích stolků ad 3) dar Zámek Úholičlw - Dožínky
<br> V souladu s ustanovením % 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
<br> opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli) <.>
<br> Schváleno na základě pověření předsedkyně svazku dne: 31.08.2023
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXXX dne: XX.XX.XXXX
<br> Vyvěšeno: XX.9.2023
<br> Kýwfás 51.zz.2026
<br> l/1

Načteno

edesky.cz/d/7666996


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holubice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz