« Najít podobné dokumenty

Obec Úholičky - Rozhodnutí SÚ MěÚ Černošice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Úholičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí MěÚ Černošice SÚ.pdf (12.6 MB)
<— Cs' g_n
<br> „ oss: UHOLICKt ries Praha západ
<br> ČERNOŠICE WS
<br>.- 5.09,2025
<br> Městský úřad Černošice ? 0 Odbor stavební úřad či.<.> / č) Karlštejnská 259 252 28 Černošice Spis.ZN.výst.: 199038/2022Fro V Černošicích dne 31.08.2023 Č.j.: MUCE 109216/2023 OSU vyřizuje: lng.XXXXXX XXXXXXX,kancelář č.X.XX,Karlštejnská XXX tel./e-mail: 221 982 567 / renatatomkova©mestocernosice.cz
<br> ROZHODNUTI
<br> SPOLEČNÉ Povoumí ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad pří- slušný podle 5 13 odst.1 písm.o) ve spojení s 5 13 odst.6) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení"),které je zároveň navazujícím řízením podle 5 3 písm.9) bod 3.a 14.zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,v platném znění (dále jen „zákon E|A“),posoudil podle 118 odst.2 s odkazem na 9 940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení ke změně stavby před dokončením,kterou dne 19.10.2022 podal
<br> Fcc Regios,a.s <.>,lČO 46356487,Úholičky 215,252 64 Úholičky,kterého zastupuje na základě p/né moci XXXXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Do Nehvizdek 586,250 81 Nehvizdy („žadatel,stavebník") <,>
<br> a na základě tohoto posouzení:
<br> |.Podle 5 94p odst.1 stavebního zákona a ;; 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje změnu stavebního záměru s původním názvem Skládka TKO Úholičky,projednávaného pod označením: Skládka S-OO Úholičky - úprava tvaru tělesa skládky
<br> na pozemcích parc.č.199/1 (ostatní plocha),parc.č.199/2 (ostatní plocha),parc.č.199/3 (ostatní plocha),parc.č.199/6 (ostatní plocha),parc.č.199/9 (ostatní plocha),parc.č.199/10 (ostatní plo- cha),parc.č.202/5 (ostatní plocha),parc.č.202/6 (ostatní plocha),parc.č.202/? (ostatní plocha),parc.č.471/1 (osta...

Načteno

edesky.cz/d/7632807

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Úholičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz