« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Rozpočtové opatření č. 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 4
Strana 1 1/ Obecní úřad Těchobuz zastupitelstvo schválilo dne 31.8.2023 Celkový souhrn za doklady Omezení dokladů: Doklad číslo: RO/2023/004 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 691 842,00 0,00 500 000,00 0,00 691 842,00 500 000,00 Financování - změna celkem -191 842,00 191 842,00Kontrola - - = = Souhrn za doklad č.RO/2023/004 Rozpočtové opatření č.4 Příjmy : Výdaje : zvýšení snížení rozdíl zvýšení snížení rozdíl 691 842,00 0,00 500 000,00 0,00 691 842,00 500 000,00 Financování - změna celkem -191 842,00 191 842,00Kontrola - - = = změna stavu krátk.fin.pros 0,00 0,00 -191 842,000000 8115 000 0 00000 0000 000 Změny stavu kr.prostřed.na účtech mim.čl.příspěvek SOM Straž 0,00 100 000,00 0,003639 5329 000 0 00000 0000 000 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní DPH 0,00 100 000,00 0,006399 5362 000 0 00000 0000 000 Platby daní a poplatků st.rozpočtu výdaj těžba dřeva 0,00 300 000,00 0,001032 5169 000 0 00000 0000 000 Nákup ostatních služeb fin.podpora VODA Želivka 191 842,00 0,00 0,002339 3129 000 0 00000 0000 000 Ostatní kapitálové příjmyZáležitost příjem za dřevo 500 000,00 0,00 0,001032 2111 000 0 00000 0000 000 Podpora ostatních produkčních činno Doklad č.FinancováníDůvod Příjmy Výdaje z1 1Strana XXXX XXX Ná Z Uz Org ZJ Rozpočtová položka Připraveno dne XX.8.2023 Schváleno dne 31.8.2023 RO/2023/004 Rozpočtové opatření č.4

Načteno

edesky.cz/d/7623148


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz