« Najít podobné dokumenty

Městys Cerhenice - Pozvánka k vyložení nároků vlastníků pozemků, pro uplatnění námitek - KoÚ v k.ú. Ratenice, a v části k.ú. Cerhenice a Dobřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Cerhenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka.pdf
lsllmmf STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kolín Karlovo náměstí 45,Kolín |,280 02 Kolín
<br> Váš dopis zn.: Ze dne: Naše značka: SPU 298032/2023 UID: spudm300000013829651 Spisová značka:SP10861/2021-537205/03/04 Vyřizuje.: lng.XXXXXX XXXXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX ID DS: zXXperX E-mail: R.Matejkova©spucr.cz SPU 2531303272023 ililiiiliiillilillilliiiiiiiiiliillili 000712713762
<br> Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ratenice a v části katastrálního území Cerhenice a v části katastrálního území Dobřichov — POZVANKA k vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ratenice a v části katastrálního území Cerhenice a včásti katastrálního území Dobřichov (dále KoPÚ Ratenice) zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,Pobočka Kolín (dále jen „pobočka") v souladu s ustanovením 5 8 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva,věcného břemene <.>
<br> Vyhotovením soupisu nároků (včetně ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav KoPÚ Ratenice tirma GEOVAP,spol.s r.o <.>,Čechovo nábřeží 1790,530 03 Pardubice — zpracovatel projekčních prací Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav.Tento soupis nároků je počínaje dnem 7.9.2023 vyložen po dobu 15 dnů na Úřadě Obce Ratenice,na úřadě Městyse Cerhenice,na Úřadě Obce Dobřichova,a současně je také k nahlédnutí na S...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Cerhenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz