« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Seznam neidentifikovatelných vlastníků nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam vlastníci.xlsx
List1
Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Krumsín Krumsín OFO Klosová Vlastimila Prostějov 2228085709 1 2 2328 lesní pozemek Krumsín 675202,č.1710 402
Krumsín Krumsín OFO Klosová Vlastimila Prostějov 2228085709 1 2 5751 ostatní plocha jiná plocha Krumsín 675202,č.1709 402
Krumsín Krumsín OFO Klosová Vlastimila Prostějov 2228085709 1 2 10774 lesní pozemek Krumsín 675202,č.1717 402
Krumsín Krumsín OFO Klosová Vlastimila Prostějov 2228085709 1 2 224 lesní pozemek Krumsín 675202,č.1718 402
Krumsín Krumsín OFO Klosová Vlastimila Prostějov 2228085709 1 2 657 lesní pozemek Krumsín 675202,č.1721 402
Krumsín Krumsín OFO Klosová Vlastimila Prostějov 2228085709 1 2 1274 ostatní plocha jiná plocha Krumsín 675202,č.1720 402
Krumsín Krumsín OFO Klosová Vlastimila Prostějov 2228085709 1 2 1080 orná půda Krumsín 675202,č.1719 402
Krumsín Krumsín OFO Klosová Vlastimila Prostějov 2228085709 1 2 13057 trvalý travní porost Krumsín 675202,č.1716 402
Dopis vlastníci.pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KROMĚŘÍŽ <,>
RIEGROVO NÁM.3228/22,767 01 KROMĚŘÍŽ
<br> 9760/BKM/2023-BKMM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/BKM/9468/2023-BKMM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXX,Bc.DiS <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 736 532 048
<br> E-MAIL: Alena.Stankova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Obec Krumsín
2
79803 Krumsín
<br> Datovou schránkou!
<br> DATUM: 5.9.2023
Vážený pane starosto <,>
<br> na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
(dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č.256/2013 Sb.(dále jen „katastrální zákon“) Vám
v příloze tohoto dopisu zasílám aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně
identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“),které se na území Vaší obce nacházejí.Jedná se o údaje
převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.srpna 2023.S ohledem na blížící
se konec zákonné lhůty (1.ledna 2024),do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva <,>
upozorňuji,že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM <.>
<br> Dovoluji si Vás požádat o zveřejnění tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního zákona na úřední
desce Vašeho úřadu,a to nepřetržitě až do data 1.ledna 2024.Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva
týká,je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.Na této adrese naleznou
občané také všechny důležité informace,které jim usnadní orientaci v problematice NIV <.>
<br> Závěrem doplňuji,že u nově nabytého majetku,který státu připadne po 1.lednu 2024,bude ÚZSVM
postupovat v souladu se zákonem o majetku státu.To znamená,že nemovitosti budou nejprve
nabídnuty specializovaným státním institucím,jako jsou například Státní pozemkový úřad,státní podnik
Lesy ČR,nebo státní podniky Povodí atd.Pokud státní instituce neprojeví o majetek zájem,bude...

Načteno

edesky.cz/d/7619517

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz