« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Usnesení ze zasedání 05/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání 05/2023 (1.05 MB)
SOUHRN USNESENÍ ze zasedání 04/2023 zastupitelstva obce Olešnice v Orlických horách <,>
<br> konaného 31.8.2023,od 18:00 hod v zasedací místnosti obce v Olešnici v Orlických horách
<br> Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách:
<br> Schvaluje:
<br> 1.usnesení:
<br> 2.asn eseni:
<br> 3.usnesení:
<br> 4.usnesení:
<br> 5.usnesení:
<br> 6.asn esení:
<br> Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXX XXXXX a pana Vladimíra Linharta.Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách volí zapisovatelem XXXX XXXXXX Sedláčka <.>
<br> Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách schvaluje program 05/2023 zasedání OZ i se změnami <.>
<br> Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách ukládá starostce zveřejnit záměr obce Olešnice v Orlických horách prodej část pozemku p.p.č.2299 o výměře cca 1 7 m2 ve vlastnictví obce Olešnice v Orlických horách,v rozsahu a za podmínek (příloha č.1) dle přiloženého záměru obce Olešnice v Orlických horách bodu k tomuto projednávanému <.>
<br> Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách ukládá starostce zveřejnit záměr obce Olešnice v Orlických horách prodej pozemku p.p.č.231 o výměře 504 m2 ve vlastnictví obce Olešnice v Orlických horách,v rozsahu a za podmínek (příloha č.2) dle přiloženého záměru obce Olešnice v Orlických horách bodu k tomuto projednávanému <.>
<br> Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách ukládá starostce zveřejnit záměr obce Olešnice v Orlických horách směnit část pozemku p.p.č.2445 o výměře cca 718 m2 a části pozemku st.p.č.273 o výměře cca 10 m2 vše ve vlastnictví fy.EL TAX v.d.z Olešnice v Orlických horách za pozemek p.p.č.2251/2 o výměře cca 370 m2 ve vlastnictví obce Olešnice v Orlických horách,v rozsahu a za podmínek (příloha č.3) dle přiloženého záměru obce Olešnice v Orlických horách bodu k tomuto projednávanému <.>
<br> Zastupitelstvo obce Olešnice v Orlických horách schvaluje zřízení práva odpovídajicí věcnému břemeni služebnosti inženýrské sítě ulož...

Načteno

edesky.cz/d/7596376

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz