« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Průvodní dopis ke stažení zde
PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO 390/42,128 00 NOVÉ PRAHA 2
ÚZEMNÍ BRNO
<br> 11,60200 BRNO
ODBOR S MAJETKEM STÁTU
<br> 47291/B/2023-HMSO
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> DNE:
<br> NAŠE UZSVM/B/32913/2023-HMSO
<br> XXXXXX XXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 323
<br> E-MAIL: Petr.Sramek@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
<br> Obec Malhostovice
Malhostovice 75
66603 Malhostovice
<br> DATUM: 1.9.2023
<br> Vážení <,>
<br> na dlouhodobé spolupráce Vaší obce s pro zastupování státu ve
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem 256/2013 Sb.(dále jen „katastrální
zákon“) Vám v tohoto dopisu zasílám aktualizovaný seznam nemovitostí s
<br> identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“),které se na území Vaší obce nacházejí <.>
Jedná se o údaje od a katastrálního ke dni 1.srpna 2023 <.>
S ohledem na blížící se konec zákonné (1.ledna 2024),do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou o svá práva,že se jedná o poslední takto zaslaný nemovitostí
ze strany ÚZSVM <.>
<br> Dovoluji si Vás požádat o tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního zákona na
desce Vašeho a to až do data 1.ledna 2024.Seznam nemovitostí,jichž
<br> se tato výzva týká,je na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.Na
této adrese naleznou také všechny informace,které jim usnadní orientaci
v problematice NIV <.>
<br> že u nabytého majetku,který státu po 1.lednu 2024,bude
ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu.To znamená,že nemovitosti budou
nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím,jako jsou Státní pozemkový
státní podnik Lesy nebo státní podniky Povodí atd.Pokud státní instituce neprojeví o majetek
zájem,bude pro ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát.ÚZSVM je k tomu <,>
aby nemovitostmi nabytými po NIV,o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi <,>
<br>
<br> rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných dodržení podmínek stanovených
zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí <.>
<br> V jakýchkoliv se na nev...
Seznam ke stažení zde
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Brno-venkov Malhostovice Nuzířov OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 25384617010 1 1 266 zastavěná plocha a nádvoří Nuzířov 690929,č.20 36 objekt k bydlení budova bez čp/če,objekt k bydlení,na parcele 20 11000
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X X XXXX ostatní plocha jiná plocha Malhostovice 690911,č.2860 420
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Malhostovice XXXXXX,č.4067 517
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXXXXX XXXXXXX Kuřim XXX XXXXXXXXX X X XXX trvalý travní porost Malhostovice 690911,č.691/2 377
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXXXXX XXXXXXX Kuřim XXX XXXXXXXXX X X XXXX lesní pozemek Malhostovice XXXXXX,č.2822 377
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXXXXX XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X X XXX lesní pozemek Malhostovice XXXXXX,č.2824 497
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXXXXX XXXXXXX Kuřim XXX XXXXXXXXX X X XXXX lesní pozemek Malhostovice XXXXXX,č.2827 377
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXXXXXXXXX XXXXX Bezručova čtvrť XXXX,XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X X XXXX lesní pozemek Malhostovice 690911,č.2870/1 379
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXXXXXXXXX XXXXX Bezručova čtvrť XXXX,XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Malhostovice 690911,č.2870/2 379
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXXXXXXXXX XXXXX Bezručova čtvrť XXXX,XXXXX Kuřim XXXXXXXXX X X XX trvalý travní porost Malhostovice 690911,č.2870/3 379
Brno-venkov Malhostovice Malhostovice OFO XXX XXXXXXXX Hybešova XX,Jestřebí,XXXXX Rájec-Jestřebí XXXXXXXXX X X 305 lesní pozemek Malhostovice 6...

Načteno

edesky.cz/d/7586363

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz