« Najít podobné dokumenty

Obec Bačalky - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bačalky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

seznam nedostatecne identifikovanych vlastniku.xlsx [0,01 MB]
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Jičín Bačalky Lično u Milkovic OFO XXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXX orná půda Lično u Milkovic 695009,č.128/24 30
Jičín Bačalky Lično u Milkovic OFO XXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X XX XXX orná půda Lično u Milkovic 695009,č.128/24 30
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXXXXXX XXXXX XXXXX Bačalky XXXXXXXXXX X XX XX trvalý travní porost Bačalky 694991,č.164/21 36
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXXXXXX XXXXX XXXXX Bačalky XXXXXXXXXX X XX XXX trvalý travní porost Bačalky 694991,č.164/14 125
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXXXXXX XXXXX XXXXX Bačalky XXXXXXXXXX X XX XX trvalý travní porost Bačalky 694991,č.164/20 125
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX,Karlín,Praha XXXXXXXXXX X XX XX trvalý travní porost Bačalky 694991,č.164/21 36
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX,Karlín,Praha XXXXXXXXXX X XX XXX trvalý travní porost Bačalky 694991,č.164/14 125
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX,Karlín,Praha XXXXXXXXXX X XX XX trvalý travní porost Bačalky 694991,č.164/20 125
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXXXXXXXX XXXX č.p.XX,XXXXX Bačalky XXXXXXXXXX X 20 45 trvalý travní porost Bačalky 694991,č.164/21 36
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXXXXXXXX XXXX č.p.XX,XXXXX Bačalky XXXXXXXXXX X 20 741 trvalý travní porost Bačalky 694991,č.164/14 125
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXXXXXXXX XXXX č.p.XX,XXXXX Bačalky XXXXXXXXXX X 20 45 trvalý travní porost Bačalky 694991,č.164/20 125
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXX XXXXXXXXX Lično,XXXXX Bačalky XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Bačalky 694991,č.382/31 76
Jičín Bačalky Bačalky OFO XXXXX XXXXXXXXX Lično,XXXXX Bačalky XXXXXXXXXX X X XXXX orná půda Bačalky 69...
dopis_zadost o zverejneni seznamu nedostatecne identifikovanych vlastniku.pdf [0,16 MB]
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ
<br> SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ JIČÍN <,>
DENISOVA 1073,506 01 JIČÍN
<br> 488/HSJ/2023-HSJ
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/HSJ/465/2023-HSJ
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 358
<br> E-MAIL: Ivana.Balasova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: x3eftbz
<br> Obec Bačalky
101
50723 Bačalky
<br> DATUM: 24.8.2023
<br> Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br> Vážená paní starostko/ Vážený pane starosto <,>
<br> na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č.256/2013 Sb.(dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasílám aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“),které se na území Vaší obce nacházejí <.>
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.srpna 2023 <.>
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1.ledna 2024),do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva,upozorňuji,že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí
ze strany ÚZSVM <.>
<br> Dovoluji si Vás požádat o zveřejnění tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního zákona na
úřední desce Vašeho úřadu,a to nepřetržitě až do data 1.ledna 2024.Seznam nemovitostí,jichž
se tato výzva týká,je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.Na
této adrese naleznou občané také všechny důležité informace,které jim usnadní orientaci
v problematice NIV <.>
Závěrem doplňuji,že u nově nabytého majetku,který státu připadne po 1.lednu 2024,bude
ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu.To znamená,že nemovitosti budou
nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím,jako jsou například Státní pozemkový úřad <,>
státní podnik Lesy ČR,nebo státní podniky Povodí...

Načteno

edesky.cz/d/7584567

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bačalky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz