« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2023.doc [0,07 MB]
Rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2023 – rozpočtové příjmy
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
490 000
<br> 1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
30 000
<br> 1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
75 000
<br> 1121
Daň z příjmů právnických osob
674 000
<br> 1211
Daň z přidané hodnoty
1 630 000
<br> 1341
Poplatek ze psů
5 000
<br> 1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 000
<br> 1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
225 000
<br> 1361
Správní poplatky
1 000
<br> 1381
Odvod z loterií
20 000
<br> 1511
Daň z nemovitostí
240 000
<br> 4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu <.>
56 600
<br> 1031
Pěstební činnost
10 000
<br> 2310
Pitná voda
30 000
<br> 3612
Bytové hospodářství
60 000
<br> 3613
Nebytové hospodářství
13 500
<br> 3632
Pohřebnictví
4 000
<br> 3633
Příjmy z pronájmu místních inženýrských sítí
69 642
<br> 3639
Příjmy z pronájmu pozemků
188 208
<br> 3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
60 000
<br> 6171
Činnost místní správy
25 000
<br> 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 750
<br>  
Příjmy celkem
3 909 700
<br>
Zveřejněno na veřejně přístupné úřední desce obce a obsah úřední desky obec zveřejnila i způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2023:
<br> vyvěšen – 26.11.2022
<br> sejmut – 12.12.2022
<br> Rozpočet obce schválen zastupitelstvem obce dne 12.12.2022
Vyvěšen - 15.12.2022
Sejmut - 31.12.2023
Rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2023 – rozpočtové výdaje
1036
Správa v lesním hospodářství
1 000
<br> 2212
Silnice
7 000
<br> 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
100 000
<br> 2292
Provoz veřejné silniční dopravy
35 000
<br> 2310
Pitná voda
50 000
<br> 2321
Odvádění a čištění odpadních vod
20 000
<br> 2333
Úpravy drobných vodních toků
150 000
<br> 3314
Činnosti knihovnické
26 000
<br> 3319
Kronika
4 000
<br> 3341
Rozhlas a televize
15 000
<br> 3399
Ostatní záležitosti kultury
6 000
<br> 3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
58 000...

Načteno

edesky.cz/d/7569162

Meta

Pronájem   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz