« Najít podobné dokumenty

Obec Olešnice v Orlických horách - Záměr směny pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešnice v Orlických horách.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁMĚR SMĚNY POZEMKU (731.05 kB)
Obec Olešnice V Orlických horách
<br> podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení zastupitelstva obce č.5 — 05/2023 ze dne 31.08.2023 vyhlašuje:
<br> ZAMER SMENIT části pozemkových parcel a části stavební parcely číslo parcely plocha na2 katastrální území druh pozemků p.p.č.2251/2 cca 370 ostatní plocha —ostatní za za Olešnice v Orlických komunikace za ppč.2445 a st.273 cca 718 a horách vodní plochu a část cca 10 zastavěné plochy
<br> Informace a podmínky:
<br> ppč.2251/2 ve vlastnictví obce Olešnice v Orlických horách (fialově zabarvená)
<br> ppč.2445 a st.p.č.273 ve vlastnictví fy.ELTAX v.d.se sídlem V Olešnici v O.h.(modře zabarvené) bez doplatku směňovaných pozemků
<br> obec Olešnice v Orlických horách si vyhrazuje právo odstoupit od zveřejněného záměru směnit pozemky
<br> o náklady na geometrický plán a vklad práv do KN dle směnné smlouvy uhradí každá ze smluvních stran ve výši jedné poloviny.»
<br> Snímek mapy části pozemku ve vlastnictví obce Olešnice v Orlických horách a malé části pozemku („modře zabarvená“)ve vlastnictví Eltax v.d.:
<br> / % 3061
<br> Stránka 1 z 2
<br> Snímek mapy části pozemku ve vlastnictví fy.ELTAX v.d.:
<br> Připomínky a vyjádření můžete předložit do 15 dnů ode dne zveřejnění záměru na Obecním úřadě V Olešnici V Orlických horách.Další informace poskytne starostka obce Mom/fa Jelenová.DiS <.>,na 31494 660 163 nebo na e-mai/u: obecniurad©oiesnice.neí <.>
<br> Zveřejněno: ýé'- MÁŠ Sejmuto:
<br> Obec Olešnice v Orl.horách Vyvěšeno dne: &! 3%! „JOM ? Sejmuto dne:
<br> 0 B E G Olešnice v 0.h.517 8349.Olešnice v 0.h./ Eco: 00275174 mo.- czoo275174 ©
<br> Stránka 2 z 2

Načteno

edesky.cz/d/7549368

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešnice v Orlických horách      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz