« Najít podobné dokumenty

Obec Rohoznice (Pardubice) - Svolání zasedání obecního zastupitelstva 9/2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rohoznice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání zasedání obecního zastupitelstva 9/2023 [0,26 MB]
Starosta obce Rohoznice,Rohoznice 96,533 41 Lázně Bohdaneč
___________________________________________________________________
<br>
svolává a informuje v souladu s ustanovením § 93 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném
<br> znění,o konání
<br> 9.ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE ROHOZNICE V ROCE 2023
<br> místo konání: Rohoznice 96,zasedací místnost obecního úřadu
<br> datum konání: 14.9.2023 v 18:00 hodin
<br>
Pořad jednání (návrh):
<br>
1.Zahájení a schválení pořadu jednání
<br> 2.Určení zapisovatele a návrh na ověřovatele zápisu
<br> 3.Rekapitulace závěrů předchozího jednání ZO
<br> 4.Servisní smlouva na bezdrátový rozhlas – MOPOS,návrh smlouvy
<br> 5.Darovací smlouva – Komunitní šatník „VOTOČ TO“
<br> 6.Pravidelná revize webových stránek – návrh smlouvy
<br> 7.Pravidelná revize herních prvků na hřišti
<br> 8.Žádost o podporu – Oblastní charita Pardubice
<br> 9.Žádost o podporu – Záchranná stanice Pasíčka
<br> 10.VaK Pardubice – vklady majetku
<br> 11.Informace o odstávce elektrické energie – 19.9.2023
<br> 12.Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
<br> 13.Plnění rozpočtu k 31.7.2023
<br> 14.Rozpočtové opatření č.6/2023
<br> 15.Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru
<br> 16.Různé – příspěvky zastupitelů
<br> 17.Diskuze
<br> 18.Závěr
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX
starosta obce
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.9.2023 Sejmuto z úřední desky dne: 14.9.2023
<br>
<br> Zasedání zastupitelstva obce jsou dle zákona o obcích veřejná a všichni zájemci z řad veřejnosti na nich
mohou být přítomni <.>
<br>
2023-08-30T21:19:35+0200
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXX
Jsem autorem tohoto dokumentu <.>

Načteno

edesky.cz/d/7541368

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rohoznice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz