« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace ke stažení zde
_; C <,>
<br> „ „I „ D <.>,„ \\.„„ _.r / // „./ Jawa // AMG // VW.\Ví r/./ D.<.> / mMm // „,/ „M\„wax
<br> „ /.(mm./„ /.<.>.<.> <.>,/ \\,„x
Veřejná vyhláška ke stažení zde
str.1/4
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor dopravy a živnostenský úřad
<br>
<br> Spis.zn.: S-MUTI 22735/2023/ODŽÚ/Lo Vyřizuje: Mgr.Ing.XXXXXX XXXXXXXXX Tišnov,XX.X.XXXX
Č.j.: MUTI 42111/2023 Tel: 549 439 720
<br> Počet listů: 2 Počet příloh: 1 E-mail: renata.loubalova@tisnov.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Tišnov,odbor dopravy a živnostenský úřad jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),místně příslušný dle § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) <,>
<br> v řízení o opatření obecné povahy podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích,které
bylo zahájeno na základě podání Obce Malhostovice,IČ: 002 82 057,se sídlem Malhostovice 75,666 03
Tišnov,ze dne 3.5.2023 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br>
na pozemní komunikaci,a to místní komunikaci „V Uličce“,v obci Malhostovice,dle přiložené grafické
přílohy - „Malhostovice,komunikace za OÚ,místní úprava provozu“ <.>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s příslušným orgánem policie – Policií České republiky <,>
Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje,Dopravním inspektorátem,pracovištěm dopravního
inženýrství ze dne 1.6.2023 pod č.j.KRPB-115463-2/ČJ-2023-0603DI-HRB <.>
<br>
Místní úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
<br>  Provedení místní úpravy provozu (dopravní značení) na pozemní komunikaci v obci Malhostovice bude
realizováno dle přiložené grafické přílohy potvrzené příslušným orgánem policie – Policií České republiky <,>
Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského ...

Načteno

edesky.cz/d/7540243

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz