« Najít podobné dokumenty

Obec Krumsín - Pozvánka na 10.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Krumsín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krumsín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 10.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Krumsín
OBEC K R U M S Í N
<br>
Krumsín 30.8.2023
Vážení členové zastupitelstva obce,vážení občané <,>
<br> na základě ustanovení § 92,odst.1) zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších předpisů,svolávám 10.veřejné zasedání Zastupitelstva obce Krumsín na čtvrtek 7.září 2023 od 18:00 hodin do  zasedací místnosti starosty <.>
Program:
<br> 1.Zahájení,volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu,schválení programu
<br> 2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce Krumsín
3.Zpráva o činnosti za uplynulé období
<br> 4.Hospodaření obce
<br> 4.1.Zpráva o hospodaření obce k 31.8.2023
4.2.Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtová opatření č.7/2023 a č.8/2023
4.3.Úprava rozpočtu na rok 2023 – rozpočtové opatření č.9/2023
5.Vodohospodářská infrastruktura obce Krumsín
<br> 5.1.Zásobování pitnou vodou
<br> 5.2.Veřejná kanalizace
<br> 6.Kulturně společenské zázemí Krumsín
<br> 7.Informace starosty:
<br> 7.1.Změna č.4 územního plánu Krumsín
7.2.Stromořadí v Krumsíně
7.3.Suchý poldr VLS
8.Různé
<br> 9.Závěr
<br> Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta
Podkladové materiály,důvodové zprávy a návrhy na usnesení k bodům 2-8 budou členům zastupitelstva obce doručeny nejpozději 2 dny před konáním zastupitelstva.Občanům budou k dispozici k nahlédnutí v průběhu jednání zastupitelstva obce <.>
<br> ZVEME VŠECHNY OBČANY NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
<br> ZASTUPITELSTVA OBCE KRUMSÍN
<br> _1123145780.bin

Načteno

edesky.cz/d/7520204

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krumsín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz