« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Usnesení ZO č.6 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ZO č.6 2023
OBEC LUŽEC NAD CIDLINOU
503 62 Lužec n.C.203,okr.Hradec Králové
<br> IČO: 00653403
<br> Usnesení č.6/2023
<br> z 6.zasedání zastupitelstva obce Lužec nad Cidlinou <,>
konaného dne 22.6.2023
<br> od 19.hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lužci nad Cidlinou
<br> Přítomní: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXXXX ml <.>,MVDr.XXXX XXXXXXX <,>
XXXXX XXXXX,Mgr.XXXX XXXXXXXX,XXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX
<br> Neomluveni: X
<br> Veřejnost: paní Černá
<br> Zastupitelstvo obce:
<br> 1/6/23
Bere na vědomí <,>
na základě přítomných členů je zastupitelstvo obce schopno usnášet se,přijímat platná
rozhodnutí a volit <.>
<br> 2/6/23
Schválilo <,>
zapisovatele zasedání zastupitelstva obce sl.Hanu Vízkovou DiS <.>
<br> 3/6/23
Schválilo <,>
ověřovatelé zápisu paní Mgr.Janu Stránskou a pana Zdeňka Urbana <.>
<br> 4/6/23
Schválilo <,>
program zasedání zastupitelstva bez připomínek <.>
<br> 1
<br>
<br> 5/6/23
Schválilo <,>
rozpočtový výhled obce <.>
<br> 6/6/23
Schválilo <,>
Závěrečný účet obce za rok 2022 <.>
<br> 7/6/23
Schválilo <,>
účetní závěrku obce za rok 2022 bez výhrad <.>
<br> 8/6/23
Schválilo <,>
uzavření smlouvy o přeložení kabelového vedení „U mlýna“ <.>
<br> 9/6/22
Schválilo <,>
uzavření dodatku ke smlouvě s VAK <.>
<br> 10/6/23
Schválilo <,>
smlouvu o zřízení věcného břemene pro el.Přípojky k parcelám p.Bareše naproti hřbitovu <.>
<br> 11/6/23
Schválilo <,>
zadání zpracování projektu na chodník od křižovatky ke Kocourku <.>
<br> 12/6/23
Schválilo <,>
uzavření smlouvy s firmou EKO-KOM <.>
<br> 13/6/23
Schválilo <,>
neakceptování nabídky od firmy Munipolis na informační systém <.>
<br> 14/6/23
Schválilo <,>
propachtování podílu na parc.č.525 <.>
<br> 15/6/23
Schválilo <,>
uzavření kupní smlouvy na stavební parcelu č.826/10 a 826/11 za cenu 1.500,- Kč/m2 <.>
<br> 16/6/23
Odložilo <,>
Vítání občánků na příští rok <.>
<br> 2
<br>
<br> 17/6/23
Schválilo <,>
prodej rideru Husqvarna za 29.000,- Kč <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/7509503

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lužec nad Cidlinou
21. 05. 2024
16. 05. 2024
06. 05. 2024
01. 05. 2024
23. 04. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz