« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NIV Dlouhopolsko 8_2023.xlsx
List1
Název okresu Název obce Název kú OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Nymburk Dlouhopolsko Dlouhopolsko XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX č.p.XX,XXXXX Dlouhopolsko XXXXXXXXXX X 10 194 ostatní plocha ostatní komunikace Dlouhopolsko 626651,č.76/11 165
Nymburk Dlouhopolsko Dlouhopolsko Neznámý vlastník adresa neznámá 18068517010 1 1 346 zastavěná plocha a nádvoří Dlouhopolsko 626651,st.č.161 146 zemědělská stavba budova bez čp/če,zemědělská stavba,na parcele st.161 11000
Nymburk Dlouhopolsko Dlouhopolsko XXXXXXX XXXXXXX Na Zderaze XXX/XX,Nové Město,XXXXX Praha XXXXXXXXXX 1 1 4370 orná půda Dlouhopolsko 626651,č.116/1 69
Nymburk Dlouhopolsko Dlouhopolsko Fischer Vilém 28802 Nymburk 1759991208 1 1 227 orná půda Dlouhopolsko 626651,č.281 73
ČJ - UZSVM_SKO_8451_2023-SKOM(1) (3).pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOLÍN <,>
KARLOVO NÁM.45,280 50 KOLÍN 1
<br> 9135/SKO/2023-SKOM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SKO/8451/2023-SKOM
<br> VYŘIZUJE: XXXXX XXXX,Mgr <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 321 744 126
<br> E-MAIL: Jiri.Kincl@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Dlouhopolsko
Poděbradská 24
28903 Dlouhopolsko
<br> DATUM: 17.08.2023
<br> Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br> Vážená paní starostko/ Vážený pane starosto <,>
<br> na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č.256/2013 Sb.(dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasílám aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“),které se na území Vaší obce nacházejí <.>
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1.srpna 2023 <.>
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1.ledna 2024),do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva,upozorňuji,že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí
ze strany ÚZSVM <.>
<br> Dovoluji si Vás požádat o zveřejnění tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního zákona na
úřední desce Vašeho úřadu,a to nepřetržitě až do data 1.ledna 2024.Seznam nemovitostí,jichž
se tato výzva týká,je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.Na
této adrese naleznou občané také všechny důležité informace,které jim usnadní orientaci
v problematice NIV <.>
<br> Závěrem doplňuji,že u nově nabytého majetku,který státu připadne po 1.lednu 2024,bude
ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu.To znamená,že nemovitosti budou
nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím,jako jsou například Státní pozemkový úřad <,>
státní p...

Načteno

edesky.cz/d/7498906

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz