« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA N Á V RH OPAT Ř E NÍ OB E C N É POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NOOP OP letiště Hosín_.pdf [0,81 MB]
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
<br> K letišti 1149/23
<br> 160 08 Praha 6
<br> Spis.zn.: 22/730/0059/OPLKHS/03/23
<br> Č.j.: 9424-23-701 V Praze dne 21.srpna 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Úřad pro civilní letectví ČR (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
<br> ustanovení § 89 odst.2 písm.c) zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o civilním letectví“),v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
<br> řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle ustanovení § 37 odst.1 zákona
<br> o civilním letectví návrh opatření obecné povahy,kterým se zřizují:
<br>
<br>
<br> Ochranná pásma letiště Hosín,LKHS
<br>
<br> Článek I <.>
<br>
<br>
<br> Ochranná pásma letiště Hosín se zřizují v katastrálních územích uvedených níže:
<br> název k.ú.číslo k.ú.název k.ú.číslo k.ú <.>
<br> Bavorovice 639583 Hluboká nad Vltavou 639605
<br> Borek u Českých Budějovic 607525 Hosín 645532
<br> Červený Újezdec 668460 Hrdějovice 648001
<br> České Budějovice 2 621943 Hůry 649651
<br> České Budějovice 3 622052 Chotýčany 653501
<br> České Budějovice 4 622222 Lhotice u Českých Budějovic 668486
<br> České Vrbné 622729 Libníč 683035
<br> Dobřejovice u Hosína 645524 Úsilné 774731
<br>
<br>
<br> 22/730/0059/OPLKHS/03/23
<br> 2
<br> Seznam použitých zkratek
<br> ARP vztažný bod letiště (stanovuje zeměpisnou polohu letiště)
<br> GLD kluzák
<br> L14 letecký předpis L 14 - Letiště
<br> m n.m.(Bpv) výškový systém Balt po vyrovnání,nadmořská výška
<br> ft stopa (délková jednotka,1 ft = 0,3048 m)
<br> OP ochranná pásma
<br> RWY dráha pro vzlety a přistávání letadel
<br> SPP společná provozní plocha
<br> STRIP dráhový pás
<br> VFR pravidla pro let za viditelnosti
<br> VN vysoké napětí
<br> VVN velmi vysoké napětí
<br> WDI ukazatel směru větru
<br> WGS-84 světový geodetický systém 1984
<br> Základní údaje letiště Hosín
<br> Leti...
C1 - Tabulka zaměřených bodů LKHS.pdf [0,09 MB]
C1 - Tabulka zaměřených bodů OP LKHS
<br> Č
<br> í
<br> s
<br> l
<br> o
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br> Y
<br>
<br> S
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> X
<br>
<br> S
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> L
<br> o
<br> n
<br> g
<br> i
<br> t
<br> u
<br> d
<br> e
<br>
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> L
<br> L
<br> a
<br> t
<br> i
<br> t
<br> u
<br> d
<br> e
<br>
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> B
<br> P
<br> o
<br> p
<br> i
<br> s
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br> V
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> v
<br> r
<br> c
<br> h
<br> o
<br> l
<br> u
<br>
<br> o
<br> b
<br> j
<br> e
<br> k
<br> t
<br> u
<br>
<br> B
<br> p
<br> v
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> P
<br> e
<br> n
<br> e
<br> t
<br> r
<br> u
<br> j
<br> e
<br> P
<br> r
<br> o
<br> v
<br> o
<br> z
<br> n
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> V
<br> n
<br> i
<br> t
<br> ř
<br> n
<br> í
<br>
<br> v
<br> o
<br> d
<br> o
<br> r
<br> o
<br> v
<br> n
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> K
<br> u
<br> ž
<br> e
<br> l
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> p
<br> r
<br> a
<br> v
<br> á
<br>
<br>
<br> (
<br> R
<br> W
<br> Y
<br>
<br> 2
<br> 4
<br> <,>
<br>
<br> R
<br> W
<br> Y
<br>
<br> 3
<br> 0
<br> )
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> l
<br> e
<br> v
<br> á
<br>
<br> (
<br> R
<br> W
<br> Y
<br>
<br> 0
<br> 6
<br> <,>
<br>
<br> R
<br> W
<br> Y
<br>
<br> 1
<br> 2
<br> )
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> p
<br> r
<br> a
<br> v
<br> á
<br>
<br> (
<br> R
<br> W
<br> Y
<br>
...
B4 - OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN_.pdf [1,68 MB]
S
<br>
2023-08-23T07:13:21+0200
Potvrzení doručení 010ec523a1f263c12ce9d7851f969079bd0c6c79
<br>
2023-08-23T07:13:24+0200
Unknown signer 478c2c05600a50d248a1b2ca92743c7147ce9ebc
B2 - Ochranná pásma a výškové překážky LKHS_.pdf [3,49 MB]
S
<br>
2023-08-23T07:13:17+0200
Potvrzení doručení 3eb5ba8c2b4e4680887717ae7aced26e5d7e41b2
<br>
2023-08-23T07:13:20+0200
Unknown signer 16b9f2f344a444f3e92fcc5e5f601331fbe301d6
B1 - Ochranná pásma LKHS_.pdf [3,88 MB]
S
<br>
2023-08-23T07:13:13+0200
Potvrzení doručení 26a79283671d07fed0934b6d659750ef7083fa74
<br>
2023-08-23T07:13:15+0200
Unknown signer f4a28a1ad09c4a93ecb8b773593a2f98e24f5ffc

Načteno

edesky.cz/d/7434921

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz