« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota u Příbramě - Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu - dopravní značení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota u Příbramě.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení místní úpravy provozu -.pdf
i 13" I “"i““,<,> „ Praha MĚSTS KY u RAD PRIB RAM Odbor silničního hospodářství n Vášidopis: Spisová značka; sz MeUPB 47703/2023 Obec Lhota u Příbramě,IČO: Číslo jednací: MeUPB 7310512023iOSHNe| 00532337 Da'imf 22-08-2023 Lhota u Příbramě 77,261 01 Vyřizuje: Mgr.XXXX XXXXXXXX.DiS.Příbram X E-mail: daná.velasova©pribram.eu
<br> Telefon: 315 402 523 Oznámení veřejnou vyhláškou
<br> Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
<br> Stanovení místní úpravy provozu
<br> Městský úřad Příbram,Odbor silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákpnů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),vplatném znění a podle ust.5 171 a ust.5 173 zákona č.500/2004 Sb.(správní řád),na základě posoutzení žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č.lil/11811 v obci Lhota u Příbramě,podané dne 17.07.2023 navrhovatelem Obec Lhota u Příbramě,IČO: 00662887,Lhota u Příbramě 77,261 01 Příbram 1 (dále jen „navrhovatel“) <,>
<br> oznamuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení mistni úpravy provozu na pozemní komunikaci &.Illi11811 v obci Lhota u Příbramě
<br> vsquladu s 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2001 Sb.o silničním provozu a 5 171 a následujícím ustanovením zakona č.5002004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dálejen „správní řád“),z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na předmětné komunikaci,a to v tomto rozsahu:
<br> Místo stanovení: silnice č.lil/11811 v obci Lhota u Příbramě <.>
<br> Navrhgvané dopravní značení (Dch die přiložené a schválené grafické přílohy DIO <.>
<br> Termin osazení trvalého DZ: Dle nabytí ůčinnoetí tohoto stanovení.Sub' od ovědn' za osazení DZ: firma PROZNAK Příbram s.r.o <.>,Náměstí 55,262 42
<br> Rožm'i ál p.Tř <.>,tel.: 311 23 510,777 229113 <.>
<br> OD 00"
<br> a zároveň,v sduiadu s s 172...
Mistni_uprava_provozu_-_obec_Lhota_u_Pribrame
m iai:
<br> šachm'
<br> a.<.>.a-"— 53-15: % g_i“- = ': 9-30 “ š ŽE 5: g u
<br> Vám.<.> daww—iko mód \: aha Lhotu kon-ď
<br> [L:f-h—n'ní
<br> Ča <.>
<br>.*.-.lu'
<br> t _,Lhota ( Í u Příbramě „ e [th-vata 1.<.> v " ' gaz:- 0 až,"-.g ' __).<.>.Š
<br> Ě“,? o
<br> l—
<br> a ; (: []
<br> gm v a; 1 -
<br> ]IJ'ŘWP'U :.i'J
<br> _.::,<,> ;.it.<.>.<.>
<br> |' <“| 'n'—,';
<br> MIJ- f <.>
<br>.+.<.>.<.> a—.-

Načteno

edesky.cz/d/7423927

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota u Příbramě      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz